Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.author Jussila, Johanna fi
dc.date.accessioned 2012-11-07T13:01:49Z
dc.date.available 2012-11-07T13:01:49Z
dc.date.issued 2012-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37463
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Pro gradu- työssäni tutkin downshiftaamista eli elämän kohtuullistamista. Tarkastelunäkökulmani on erityisesti se, miten ihmiset kohtuullistavat arjen ratkaisuissaan. Tätä näkökulmaa lähestyn kahden tarkentavan tutkimuskysymyksen avulla. Kysyn minkälainen on kohtuullistajan suhde työelämään? Lisäksi kysyn miten kulutuskysymykset ilmentyvät kohtuullistavan ihmisen arkielämässä? Tutkimusaineistonani on kymmenen suomalaisen kohtuullistajan web blog- päiväkirja. Blogikirjoittajien kirjoitusten avulla etsin vastausta tutkimuskysymyksiini. Lisäksi perehdyn siihen, miten blogeja voidaan hyödyntää aineistona sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Näin aineistoanalyysiäni voidaan kutsua myös blogianalyysiksi. Tutkimuksessani havaitsen, että omaa elämää halutaan kohtuullistaa, sillä työelämän paineet, kiire ja stressi sekä huoli kulutuskysymyksistä ovat johtaneet epätyydyttävään tilanteeseen elämässä. Tästä tilanteesta pyritään eroon kohtuullistamalla omaa elämää. Tapoja kohtuullistaa omaa arkielämäänsä paikannan aineistostani useita. Työelämästä irrottautuminen tai osa-aikaiseen työhön siirtyminen näyttäytyy tyypillisenä tapana hallita arkielämän kiireitä. Suhtautuminen työelämään kuitenkin vaihtelee kohtuullistajien kesken. Lisäksi oman kulutuksen hallitseminen näyttäytyy tärkeänä kohtuullistajien arkielämässä. Asumisratkaisut toimivat tärkeänä kontekstina tarkasteltaessa kohtuullistajien arkielämän kulutussuhdetta. Asumisen ekologisuus, asunnon koko sekä sijainti nousevatkin tärkeinä esiin. Lisäksi asuminen maaseudulla tai kaupungissa vaikuttaa olennaisesti kohtuullisemman elämäntavan rakentumiseen. Kohtuullistajien kulutusratkaisut nousevat esiin myös kiinnostuksena ekologista ruokavaliota kohtaan. Tasapaino työelämän paineiden kanssa, terveellinen ruokavalio sekä miellyttävä asuinympäristö näyttäytyvät onnellisuutta tuovina tekijöinä kohtullistajien arkielämässä. Kohtuullistamisen myötä tyytyväisyys omaa arkielämää kohtaan siis kasvaa. Tällöin voidaan puhua kohtuullistajan toimintakykyjen vahvistumisesta. Näitä toimintakykyjä tarkastelen työssäni Amartya Senin toimintakyvyn teorian näkökulmasta. Lisäksi täydennän Senin teoriaa Antti Kariston jaottelulla suureen ja pieneen hyvinvointiin. Kohtuullistaminen on siis elämäntavallinen muutos, joka johtaa kohti parempaa arjen hyvinvointia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Yhteiskuntapolitiikka fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record