Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Jussila, Johanna
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703272207
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37463
dc.description.abstract Pro gradu- työssäni tutkin downshiftaamista eli elämän kohtuullistamista. Tarkastelunäkökulmani on erityisesti se, miten ihmiset kohtuullistavat arjen ratkaisuissaan. Tätä näkökulmaa lähestyn kahden tarkentavan tutkimuskysymyksen avulla. Kysyn minkälainen on kohtuullistajan suhde työelämään? Lisäksi kysyn miten kulutuskysymykset ilmentyvät kohtuullistavan ihmisen arkielämässä? Tutkimusaineistonani on kymmenen suomalaisen kohtuullistajan web blog- päiväkirja. Blogikirjoittajien kirjoitusten avulla etsin vastausta tutkimuskysymyksiini. Lisäksi perehdyn siihen, miten blogeja voidaan hyödyntää aineistona sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Näin aineistoanalyysiäni voidaan kutsua myös blogianalyysiksi. Tutkimuksessani havaitsen, että omaa elämää halutaan kohtuullistaa, sillä työelämän paineet, kiire ja stressi sekä huoli kulutuskysymyksistä ovat johtaneet epätyydyttävään tilanteeseen elämässä. Tästä tilanteesta pyritään eroon kohtuullistamalla omaa elämää. Tapoja kohtuullistaa omaa arkielämäänsä paikannan aineistostani useita. Työelämästä irrottautuminen tai osa-aikaiseen työhön siirtyminen näyttäytyy tyypillisenä tapana hallita arkielämän kiireitä. Suhtautuminen työelämään kuitenkin vaihtelee kohtuullistajien kesken. Lisäksi oman kulutuksen hallitseminen näyttäytyy tärkeänä kohtuullistajien arkielämässä. Asumisratkaisut toimivat tärkeänä kontekstina tarkasteltaessa kohtuullistajien arkielämän kulutussuhdetta. Asumisen ekologisuus, asunnon koko sekä sijainti nousevatkin tärkeinä esiin. Lisäksi asuminen maaseudulla tai kaupungissa vaikuttaa olennaisesti kohtuullisemman elämäntavan rakentumiseen. Kohtuullistajien kulutusratkaisut nousevat esiin myös kiinnostuksena ekologista ruokavaliota kohtaan. Tasapaino työelämän paineiden kanssa, terveellinen ruokavalio sekä miellyttävä asuinympäristö näyttäytyvät onnellisuutta tuovina tekijöinä kohtullistajien arkielämässä. Kohtuullistamisen myötä tyytyväisyys omaa arkielämää kohtaan siis kasvaa. Tällöin voidaan puhua kohtuullistajan toimintakykyjen vahvistumisesta. Näitä toimintakykyjä tarkastelen työssäni Amartya Senin toimintakyvyn teorian näkökulmasta. Lisäksi täydennän Senin teoriaa Antti Kariston jaottelulla suureen ja pieneen hyvinvointiin. Kohtuullistaminen on siis elämäntavallinen muutos, joka johtaa kohti parempaa arjen hyvinvointia. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Oman elämänsä kohtuullistajat. Hitaampaan elämään pyrkivien elämänmuutoksen tarkastelua blogikirjoitusten avulla fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Social and Public Policy en
dc.subject.discipline Yhteiskuntapolitiikka fi
dc.subject.discipline Samhällspolitik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703272207

Files in this item

Files Size Format View
VALMIS.pdf 1.456Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record