Suomalaiset, ruotsalaiset ja yritysjärjestelyt: Miten kulttuurit eletään todeksi ja miten niitä voi yrittää johtaa

Show simple item record

dc.contributor.author Tienari, Janne
dc.contributor.author Vaara, Eero
dc.date.accessioned 2012-11-08T10:22:31Z
dc.date.available 2012-11-08T10:22:31Z
dc.date.issued 2012-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37475
dc.description.abstract Käsittelemme tässä artikkelissa suomalaisten ja ruotsalaisten kulttuurisia kohtaamisia yritysjärjestelyissä eli fuusioissa ja yritysostoissa. Perusajatuksemme on, että näitä kohtaamisia tulee yrittää johtaa, jotta voidaan vähentää pettymyksiä ja epäonnistumisia, joita yritysjärjestelyt usein aiheuttavat. Keskeistä on tiedostaa, että kulttuurit ovat olemassa vasta kun ne ”eletään todeksi” ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuurien johtaminen edellyttää tavoitteellista ja järjestelmällistä huomiota eri näkemysten ja toimintamallien yhteensovittamiseen eli sosio-kulttuuriseen integrointiin. Näin voidaan yrittää hallita väärinkäsityksiä ja ongelmia, jotka aiheutuvat yhtäältä ennakkokäsityksistä ja stereotypioista sekä toisaalta ”oikeista” (havaittavista) eroista suomalaisten ja ruotsalaisten tavoissa toimia. Integrointityön haasteet piilevät arkipäivän käytännöissä, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset voivat antaa asioille erilaisia merkityksiä. Erot elävät pidempään kuin yritysjohtajat uskovat. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Hanken School of Economics fi
dc.subject fuusiot ja yritysostot fi
dc.subject kulttuurit fi
dc.subject suomalaiset fi
dc.subject ruotsalaiset fi
dc.title Suomalaiset, ruotsalaiset ja yritysjärjestelyt: Miten kulttuurit eletään todeksi ja miten niitä voi yrittää johtaa fi
dc.type Article fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tienari, Vaara, 2004.pdf 91.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record