Ne glider in! Yritysjärjestelyiden metaforisesta rakentumisesta tiedotusvälineissä

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37477
Titel: Ne glider in! Yritysjärjestelyiden metaforisesta rakentumisesta tiedotusvälineissä
Author: Vaara, Eero; Tienari, Janne; Erkama, Niina
Abstrakt: Organisaatiomuutokseen keskittyviä metafora-analyyseja on tehty varsin vähän. Näin on myös fuusioiden ja yritysostojen kohdalla, vaikka tällaiset yritysjärjestelyt tuntuisivat dramaattisina ilmiöinä erityisen hedelmällisiltä tutkimuskohteilta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on paikata tätä aukkoa analysoimalla yritysjärjestelyitä koskevaa julkista keskustelua metaforisesta näkökulmasta käsin. Me tarkastelemme tässä artikkelissa fuusioiden ja yritysostojen ketjua, joka johti vuosina 1995–2000 Nordeafinanssiryhmän syntymiseen. Me keskitymme näistä tapauksista kertovien suomalaisten lehtitekstien metaforisiin elementteihin. Analyysimme osoittaa, (1) miten fuusioita ja yritysostoja merkityksellistävät metaforat liittyvät usein sotaan ja taisteluun, avioliittoon ja perhe-elämään sekä urheiluun, (2) miten metaforat uusintavat ja rakentavat historiallis-kulttuurisia käsityksiä kansoista, taloudesta ja yritysorganisaatioista sekä (3) miten tämän perusteella metaforavalinnat eivät ole ”neutraaleja” retorisia ratkaisuja vaan olennainen osa yritysjärjestelyiden diskursiivista rakentumista.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/37477
Datum: 2012-11-08


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
Vaara, Tienari, Erkama, 2003.pdf 102.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post