A quest for corporate sustainability in forest-based industry : A resource-based perspective

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-000-5
Title: A quest for corporate sustainability in forest-based industry : A resource-based perspective
Author: Li, Ning
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Finnish Society of Forest Science, Finnish Forest Research Institute, Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, School of Forest Sciences of the University of Eastern Finland
Date: 2012-11-30
Belongs to series: Dissertationes Forestales 150 - URN:ISSN:1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-000-5
http://hdl.handle.net/10138/37540
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Growing interest in corporate sustainability has translated into growing concerns about how corporate responsibility management can be more effectively integrated with economic business goals, challenging organizations to shift their priorities toward more holistic strategies and performance assessment models which encompass measures related to both multiple stakeholders and responsibilities. Although interactions between corporate (social) strategy, sustainability performance, and business competitiveness have received considerable attention in both theory and practice over the past three decades, the phenomenon is under-investigated in forest-based industry, which is undergoing broad structural changes and global shifts in market demand and supply. This dissertation aims to fill this gap by approaching it from the resource-based view of the firm and empirically investigating a variety of aspects in an attempt to provide an overview of state-of-the-art corporate sustainability in global forest-based industry and to capture a structured view of the relationships between sustainability performance, competitiveness and economic performance among forest-based companies. The results indicate that both larger and small forest-based companies seem to have clear stakeholder orientations. Driven by legal requirements aspects, small companies tend to adopt informal corporate responsibility strategies and tools to meet their stakeholder expectations. A majority of large forest industry companies appear to have implemented corporate responsibility mainly with a profit-maximizing assumption and a relatively defensive approach parallel to and beyond their core business. To these large companies, environmental and economic issues are dominant in disclosure and profitability, while regional differences are not decisive in formulating strategies for sustainability reporting. Furthermore, the results bolster previous findings that have reported a positive return on corporate responsibility initiatives in terms of profitability, suggesting that corporate responsibility can enhance value creation for forest-based companies. To that end, a differentiated business-oriented approach is necessary in managing the business case for sustainability.Kasvava kiinnostus kestävään kehityksen näkyy myös yritysten strategioissa yhä merkittävämmin. Huoli siitä, miten yritysten vastuuta voidaan arvioida ja johtaa tehokkaammin on kuitenkin edelleen avoin kysymys. Siten, vaikka vuorovaikutus yritysten strategian, kestävyyden ja yritysten kilpailukyvyn välillä on saanut laajaa huomiota teorian ja käytännön tutkimustyössä, ilmiö on edelleen huonosti tunnettu erityisesti Metsäteollisuuden alueella. Tämä on paradoksaalista, kun kyse on alasta, jolla yhteiskuntavastuun kysymykset ovat korostuneita luonteeltaan. Tämä väitöskirja pyrkii täyttämään em. aukon lähestyen kestävyyden käsitteistöä ns. resurssipohjaisen teorian näkökulmasta. Väitöskirja identifioi eturivin kestävyyden käsitteistöä ja sen käyttöä ja vertaa tätä saatua käsitteistöä yritysten kestävyyden suorituskykyyn , kilpailukyyn sekä taloudelliseen suoriutumiseen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että sekä suuria että pieniä metsäteollisuusyrityksiä, ohjaavat yritysten sidosryhmien orientaatiot. Samalla, kun pieniä metsäteollisuuden yrityksiä kuvaa epävirallinen vastuukriteerien hallinta, kommunikointi ja käyttö, niin valtaosaa suurten metsäyhtiöiden toiminnasta näyttäisi kuvaavan kestävyyden kriteerien käyttö voiton maksimointiin sekä suhteellisen puolustava asenne niiden ydinliiketoimintaa kohtaan. Siten, vaikka tulokset tukevat aiempia tutkimuksia tuottavuuden positiivisesti korrelaatiosta kestävyyden kriteerien kanssa, yritysten nykyiset strategiat estävät tämän potentiaalin kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Keskeisin tulos ehkä onkin, että alan voimakkaissa muutoksissa, strategiat ovat jääneet jälkeen yritysvastuukysymysten vaatimien rakenteellisten muutosten tasolla. Yritysvastuun toteuttaminen näyttää vaativan käsitteen kokonaisvaltaisen sisällyttämisen yrityksen strategiaan sekä läheisen yhteyden yrityksen viiteryhmiin. Tämä taas näyttäisi vaativan organisaation sisäisiä muutoksia.
Subject: forest Products Marketing and Management
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record