Personality traits in the blue tit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8532-1
Title: Personality traits in the blue tit
Author: Kluen, Edward
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Major of Ecology and Evolutionary Biology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-12-14
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8532-1
http://hdl.handle.net/10138/37597
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In order to adapt their behaviour optimally and to be able to increase fitness, individuals are assumed to respond flexibly to environmental variation they encounter. Contrasting with this classical behavioural ecological point of view is the concept of animal personality. The latter focuses on understanding the mechanisms underlying and evolutionary processes maintaining variation in the expression of a behavioural trait over time and across situations or contexts. Originating in human psychology, personality studies have recently been integrated into the fields of ecology and evolution. Studies on consistent variation in behaviour within and between individuals (personality) have resulted in numerous insights and these are still expanding. In the first chapter of this thesis I research underlying factors and possible consequences of the response (delayed hatching) of blue tits (Cyanistes caeruleus) to encountered climatic variation. I find that hatching delay (i.e. number of days hatching was delayed) is associated with early laying dates and low mean temperatures during the egg-laying phase. In addition hatching delay is negatively associated with clutch hatchability and female body condition. Using a reciprocal cross-fostering protocol on a large number of broods, I find that hatching delay may also negatively affect developmental parameters in offspring, in particular body mass of nestlings at fledging. Results from this study demonstrate that environmental conditions during egg laying can have effects lasting throughout the breeding and nestling period. In chapters II to V I investigate variation in behaviour among individuals. The focus in these four chapters is on personality traits in blue tits. I first design an experimental setup, using a bird cage, in which several behavioural traits can be measured in a quick and non-invasive manner and which can be applied in both winter and breeding season. In addition several behavioural traits are measured during handling of both adult and nestling birds. All these behavioural measures are then used to test several aspects of behaviour in a personality context in the blue tit. The behavioural traits derived from the bird cage are repeatable over time and qualify as personality traits in this species. In addition I find an association between one of the measured personality traits in the cage and a single nucleotide polymorphism in the 3rd exon of the dopamine receptor (D4) gene (DRD4), similar to what has been found in recent research on great tits (Parus major). This suggests that there is a genetic basis underlying this personality trait and that this genomic region might be involved in animal personality. I apply a reaction norm framework to assess context specificity of the traits measured in the bird cage, using measures from (partly) the same birds measured in two distinct contexts (winter and breeding season). I show that one needs to carefully consider the context under which individuals are assayed and that a recorded behaviour may or may not be repeatable in another context. Furthermore I use data from a cross-foster protocol on nestling blue tits in combination with quantitative genetics. I assess the heritability of three behavioural traits and show that these traits form a behavioural syndrome at both the phenotypic and genetic level. In addition, from the applied animal model analysis I can conclude that environmental factors, encountered by nestlings during the rearing period, may have a considerable impact on a nestling s personality. Thus, taken into account findings from the first chapter in this thesis, the development of both physical and behavioural traits in an individual seems to find its origin already in the earliest phases of life. Finally I test whether three personality traits and two immunological traits in the blue tit covary and form a syndrome which includes behavioural and immunological traits. I find that there are intrinsic correlations between behavioural and immunological traits; however there is no strong evidence for the existence of a syndrome of these traits in the blue tit.Perinteisen käyttäytymisekologisen näkökulman mukaan käyttäytyäkseen optimaalisella tavalla ja parantaakseen kelpoisuuttaan yksilöiden oletetaan reagoivan elin ympäristönsä vaihteluihin joustavasti. Uusi tutkimusala, eläinten persoonallisuustutkimus, tarkastelee asia eri tavalla. Persoonallisuustutkimus tarkastelee mekanismeja ja evolutiivisia prosesseja, joiden seurauksena tutkituissa ominaisuuksissa esiintyy ajasta ja tilanteesta riippuen yksilöllistä vaihtelua. Ekologiaan ja evoluutiobiologiaan juurtuneen eläinten persoonallisuustutkimuksen perusta on psykologiantutkimusperinteessä. Eläinten persoonallisuustutkimus on tuottanut nopeasti uusia oivalluksia ja tutkimusala laajenee jatkuvasti. Väitöskirjan ensimmäisessä osassa tutkin säätekijöiden vaikutusta sinitiaisen (Cyanistes caeruleus) hautomiskäyttäytymisen alun myöhästymiseen. Hautominen myöhästyi jos pesye oli suuri ja jos muninnan aikana oli viileää. Hyväkuntoiset naaraat pystyivät aloittamaan haudonnan viiveettä. Kun poikasia siirrettiin pesyeestä toiseen, haudonnan viivästymisen havaittiin aiheuttavan poikasten kasvun ja kehityksen huononemista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että muninnan aikaisilla ympäristöolosuhteilla voi olla pesäpoikasajan yli ulottuvia vaikutuksia. Väitöskirjan muissa osatöissä (II V) tutkin käyttäytymisen vaihtelua yksilöiden välillä. Näiden neljän työn keskiössä ovat sinitiaisen persoonallisuuspiirteet. Ensimmäisessä osatyössä esittelen häkkikokeen, jota voidaan käyttää monien persoonallisuuspiirteiden nopeaan ja häiriötä tuottamattomaan tutkimiseen niin kesällä kuin talvella. Koe sopii pesivien aikuisten ja pesäpoikasten tutkimiseen. Häkkikokeessa havaittavat ominaisuudet ovat yksilöllisesti säilyviä eli toistuvia, eli niitä voidaan pitää sinitiaisen persoonallisuuspiirteinä. Kuten talitiaisellakin (Parus major), eräs tutkituista ominaisuuksista on yhteydessä dopamiinireseptorigeenin (DRD4) kolmannessa eksonissa esiintyvään yhden emäksen polymoprfismiin (SNP). Tuloksen perusteella voidaan olettaa, että persoonallisuuspiirre on perinnöllinen ja että kyseinen genomin alue on yhteydessä eläinten persoonallisuuteen. Sovellan rektionormin käsitettä tutkiessani osittain samojen yksilöiden käyttäytymistä kesällä ja talvella. Tulosten perustella voi osoittaa, että tutkimusajankohta vaikuttaa tuloksiin, ja että käyttäytymispiirteestä riippuen havainnot voivat olla toistettavissa tai ne voivat olla toistumatta. Siirtämällä poikasia pesästä toiseen ja käyttämällä kvantitatiivisen genetiikan menetelmiä arvioin käyttäytymispiirteiden periytyvyyttä. Osoitan, että käyttäytymispiirteet muodostavat ns. käyttäytymissyndrooman, joka on sekä fenotyyppinen että geneettinen ominaisuus. Siirrettyjen poikasten kehityksen perusteella voi osoittaa, että poikasten kasvuympäristöllä on suuri vaikutus pesäpoikasten persoonallisuuteen. Poikasen kasvuympäristö vaikuttaa siten sekä poikasen fyysiseen kehitykseen että sen persoonallisuuteen. Viimeisessä osatyössä tutkin, vaihtelevatko sinitiaisen kolme persoonallisuuspiirrettä ja kaksi immunologista ominaisuutta samansuuntaisesti. Tulokset eivät kuitenkaan tue ajatusta, että sinitiaisella olisi persoonallisuuspiirteistä ja immunologisista ominaisuuksista koostuva käytäytymissyndrooma.
Subject: animal behaviour
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kluen_dissertation.pdf 962.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record