From Home To Operation (FHTO) : a preoperative process

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8440-9
Title: From Home To Operation (FHTO) : a preoperative process
Author: Laisi, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-30
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8440-9
http://hdl.handle.net/10138/37600
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The From Home To Operation (FHTO) process was developed to respond to the dilemma of increasing patient load but limited resources. In the FHTO process, the patients are admitted on the morning of operation through a specialised preoperative unit immediately adjacent to the operation rooms (OR) regardless of the type of anaesthesia and surgical procedure, and of the possible postoperative need for hospitalisation. To maintain the anaesthesia safety in the process, some of the patients need to be referred to an anaesthesia preoperative evaluation clinic (APEC) according to predefined criteria. The aims of the study were to investigate the FHTO process, focusing on cost-effectiveness, the effect of process transition on surgery outcome, the role of anaesthesia preoperative evaluation clinic, and the rates and reasons for surgery cancellation. The study was conducted in Helsinki and Uusimaa Hospital District Hyvinkää Hospital, and it included 13 000 surgical patients. The FHTO process was cost-effective compared to traditional preoperative process in laparoscopic cholecystectomy patients. The process transition from the combination of the FHTO and the traditional process to only the FHTO process did not have any effect on surgical outcome. Over 90% of elective patients can be admitted straight to the OR on the morning of operation. Only 25% of patients were referred to the APEC evaluation. As expected, these patients suffered from more additional health issues and underwent more difficult operation than the patients who were not evaluated at the APEC. Other postoperative complication rates did not differ between these two patient groups. Not all patients require a preoperative APEC evaluation. The cancellation rate was 4.5% in the FHTO process. Over 70% of all cancelled operations were related to patient-related reasons, and the most common single reason was that the operation was no longer necessary. The highest rates were in hand surgery and orthopaedic surgery. The overall cancellation rate in the FHTO process was at a reasonable level, however, to improve OR usage it should still be decreased. The intention should be to admit elective patients on the morning of the operation without any preoperative visit to the surgical ward. The preoperative processes should be developed as a whole, and the traditional process allowed to pass into history.Leikkaukseen kotoa (LEIKO) - prosessi on kehitetty 2000-luvulla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaalassa vastaamaan kasvavan potilasmäärän ja lisääntyvän resurssi- ja henkilöstövajeen väliseen epäsuhtaan. LEIKO - prosessissa kaikki suunnitellusti leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat leikkauspäivän aamuna suoraan leikkaussalien vieressä sijaitsevan vastaanottoyksikön kautta leikkaussaliin käymättä lainkaan vuodeosastolla. Prosessi on sama riippumatta leikkaustyypistä tai leikkauksen jälkeisestä sairaalahoidosta. Vain suurimman riskin potilaat käyvät polikliinisesti leikkausta edeltävässä anestesiologisessa arviossa. Väitöstutkimuksessa selvitettiin yhteensä noin 13000 potilaan aineistolla LEIKO - prosessin kustannustehokkuutta, anestesiapoliklinikan toimintaa, leikkausten peruuntumisten määrää ja syitä sekä prosessimuutoksen turvallisuutta ja sen vaikutusta potilaiden leikkaustulokseen. LEIKO - prosessi todettiin kustannustehokkaaksi ja se tuotti enemmän laatupainotettuja elinvuosia kuin perinteinen vuodeosaston prosessi sappileikkauspotilaille. Prosessimuutos yhtenäiseen LEIKO - prosessiin ei vaikuttanut potilaiden leikkauksen jälkeiseen komplikaatioiden tai kuolleisuuden määrään. Yli 90 % potilaista soveltuu tulemaan suoraan leikkaukseen leikkauspäivän aamuna. Vain neljäsosa potilaista ohjattiin leikkausta edeltävään anestesia-arvioon polikliinisesti. Valinta kohdentui oikein, kun nämä potilaat olivat odotetusti sairaampia ja heidän leikkauksensa oli vaativampi. Leikkauksen aikainen tai jälkeinen komplikaatioiden määrä ei riippunut poliklinikkakäynnistä. Kaikki potilaat eivät tarvitse leikkausta edeltävää polikliinista anestesia-arviota. Kaikista suunnitelluista leikkauksista peruttiin 4,5%, mikä on hyvää kansainvälistä tasoa. Peruutuksista yli 70% johtui potilaslähtöisistä syistä. Yleisin yksittäinen syy oli se, että leikkaus ei ollut enää tarpeellinen. Suurimmat peruutusprosentit olivat käsikirurgian ja ortopedian erikoisaloilla. Peruutusprosenttia tulee edelleen pyrkiä pienentämään leikkaussalien käyttökapasiteetin nostamiseksi. Leikkausta edeltävään LEIKO - prosessiin siirtyminen laajemmin Suomessa voi tuottaa merkittäviä leikkaustoimintaan liittyviä resurssisäästöjä. Perinteinen vuodeosaston leikkausta edeltävä prosessi tulisi jättää historiaan.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thesis_laisi.pdf 320.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record