Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112310027
Title: Minitekstiilit kansainvälisenä ja suomalaisena ilmiönä
Alternative title: Miniature textiles as an international and Finnish phenomenon
Author: Kumpulainen, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112310027
http://hdl.handle.net/10138/37626
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of the study was to research miniature textiles as to their history and development as art objects. The study of history focused on the definition of miniature textile, explanation of the phenomenon, and nature of the exhibitions. The data consisted of documents from the London exhibitions of 1974, 1976, 1978 and 1980, and from the Finnish exhibitions of 1984, 1986, 1989 and 2006. The documents were exhibition catalogs, press releases, and articles. The study of miniature textiles as art objects concentrated on the change of their technical and representational characteristics. The researcher documented 99 works of art shown at the Eighth International Baltic Mini Textile Triennial in Gdynia, in August 2010. They were compared with the miniature textiles as documented by the catalog of the First international exhibition of miniature textiles in London, in 1974. The only previous Finnish study on miniature textiles is a thesis written at the University of Art and Design, in 1985. The study follows the strategy of a historical case study. In the analysis, two different methodical approaches were used. Discourse analysis was applied to the study of written documents, while content analysis and typological analysis were used to study pictorial material. ATLAS.ti.6.1 was used as a software tool. The study showed that the definition of miniature textile was very similar in the London and Finnish data, although there were some differences of emphasis. A miniature textile is an object of textile art that can be made of any material with any technique and does not exceed 20 cm by 20 cm by 20 cm in size. The small amount of resources required to make a miniature textile has liberated the artist to experiment with something new, and that is seen to explain the strength of the phenomenon. Low transport costs have helped to arrange international exhibitions. The data revealed a conflict in the question if a miniature textile could be a scale model or not. There were altogether 221 participants in the London exhibitions and 87 in the Finnish exhibitions. In both series of exhibitions, there were persons who were both artists and jury members in the same year. According to the typological criteria developed in the study, there were 14 different types of miniature textile in the Gdynia exhibition. The scope of techniques and materials was larger than in the first London exhibition. The study showed that miniature textiles reflected trends in contemporary textile art.Tutkielman tarkoituksena oli tehdä perustutkimus minitekstiileistä historiallisesta ja teoksellisesta näkökulmasta. Minitekstiili-ilmiön historiasta tarkasteltiin sitä miten minitekstiili oli määritelty, kuinka ilmiötä selitettiin ja ymmärrettiin sekä minkälaisia näyttelyitä järjestettiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin Lontoossa vuosina 1974, 1976, 1978 ja 1980 sekä Suomessa vuosina 1984, 1986, 1989 ja 2006 olleiden minitekstiilinäyttelyiden kirjallisia dokumentteja: näyttelykatalogeja, lehdistötiedotteita ja näyttelyitä koskevia artikkeleita. Teoksellisesta näkökulmasta tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia minitekstiilit ovat teknisiltä ja esittävyyteen liittyviltä ominaisuuksiltaan, ja kuinka ne ovat muuttuneet. Tässä aineistona oli Gdynian 8.kansainvälisen Baltian minitekstiilitriennaalin 99 teosta, jotka tutkija on dokumentoinut Gdyniassa elokuussa 2010. Gdynian teosten vertailukohtana käytettiin vuoden 1974 Lontoon minitekstiilinäyttelyn katalogin teoksia. Aiheesta on tehty Suomessa vain yksi opinnäytetyö Taideteolliselle korkeakoululle vuonna 1985. Tutkielma sijoittuu historiallisen tapaustutkimuksen perinteeseen. Tutkimuksessa käytettiin kahta eri tutkimusmenetelmää. Kirjallinen aineisto analysoitiin soveltaen aineistolähtöistä diskursiivista sisällönanalyysiä. Kuvallinen, teosvalokuviin pohjaava aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja tämän jälkeen tyypittelemällä. Analyysissä on käytetty apuna ATLAS.ti 6.1 -tietokoneohjelmaa. Tutkielma osoitti, että minitekstiilien määritelmä on pysynyt hyvin samantapaisena niin Lontoon kuin Suomenkin aineistossa, painotuseroja ilmeni. Minitekstiili on maksimissaan 20 x 20 x 20 cm kokoinen tekstiilitaideteos, joka voi olla valmistettu mitä tahansa materiaalia tai tekniikkaa käyttäen. Minitekstiilien ilmiön vahvuuksiksi on koettu vähäiset valmistukseen tarvittavat resurssit, jotka ovat vapauttaneet tekstiilitaiteilijat kokeilemaan uutta. Kuljetuskustannusten edullisuus on helpottanut kansainvälisten näyttelyiden järjestämistä. Ristiriitaa aineistossa oli siinä, voiko hyvä minitekstiili olla pienoismalli suuremmasta teoksesta vai ei. Lontoon näyttelyihin on osallistunut yhteensä 221 tekstiilitaiteilijaa, Suomen aineiston näyttelyihin 87. Molemmissa näyttelysarjoissa oli henkilöitä, jotka olivat samana vuonna sekä näyttelyn juryssä että valittu taiteilijaksi. Gdynian näyttelyssä oli luotujen kriteerien perusteella 14 erilaista minitekstiilityyppiä. Tekniikoiden ja materiaalien skaala oli laajempi kuin Lontoon ensimmäisen näyttelyn. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että minitekstiilit heijastavat aikansa tekstiilitaiteen trendejä.
Subject: miniature textile
Textile Art
Fiber art
piece of art
piece of fiber art
minitekstiili
tekstiilitaide
taideteos
tekstiilitaideteos
tekstiilitaiteen murroskausi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
miniteks.pdf 2.990Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record