The Utilization of GPS In Orienteering Mapping In Urban Helsinki and Rural Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112610030
Title: The Utilization of GPS In Orienteering Mapping In Urban Helsinki and Rural Kenya
Author: Boström, Mårten
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112610030
http://hdl.handle.net/10138/37629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: Orienteering maps are special types of maps. They are designed to give orienteers equal chances to make route-choice decisions. Orienteering maps have traditionally been made using aerial images, LiDAR scanning, old orienteering maps and/or other topographical maps as base material. With one or several as these as the foundation the mapmaker then does the field work in the terrain with pencils after which the material is combined by scanning and superimposing of the data on a Personal Computer. Aerial images and the following stereoscopic evaluation are costly and the field work a tedious procedure so when using these methods, the whole mapmaking process may take up to two years. In this study a GPS-connected tablet-PC running OCAD was used for the whole mapmaking process. The study areas include urban Pikku-Huopalahti, Helsinki and in the rural Ngangao forest in Kenya. The usability of different GPS receivers and the mapmaking software OCAD were tested in different terrains and conditions, as well as at different locations on the globe in order to get comprehensive results. Up until recently the accuracy achieved with affordable GPS receivers has not been sufficient for detailed mapping, but with recent technological advances the cost of accurate receivers are low enough to make this method of mapmaking advantageous. The reception of GPS signals is drastically limited by the tree canopy in equatorial indigenous forests, where the canopy may cover up to 100% of the sky view. A high navigation sensitivity (> 160 dBHz) of the GPS receiver is desired for best GPS reception. The results of comparing GPS reception between receivers in urban terrain also showed variance between the receivers and between differing terrain conditions. The tablet-GPS mapping systems worked well in differing conditions. Even humidity did not cause problems, contradictory to mapping using traditional mapping methods. The accuracy and productivity of the traditional way of making orienteering maps and the Tablet-GPS method were compared. Utilizing the Tablet-GPS method an orienteering map may be produced faster and with enhanced accuracy of the final map.Suunnistuskartta on erikoislaatuinen kartta. Se on suunniteltu antamaan suunnistajille tasaveroiset mahdollisuudet reitinvalintojen tekemiseen. Suunnistuskarttoja on perinteisesti tehty hyödyntämällä ilmakuvia, LiDAR dataa, vanhoja suunnistuskarttoja ja/tai toisia topografisia karttoja pohja-aineistoina. Yhtä tai useampaa näistä hyväksi käyttäen kartoittaja suorittaa maastotyön värikynillä paperille. Skannaamalla maastotyökonsepti data siirretään tietokoneelle. Ilmakuvat ja stereokuvatulkinta ovat kalliita toteuttaa ja maastotyö aikaa vievää, joten näitä menetelmiä käyttäen koko kartantekoprosessi saattaa kestää jopa kaksi vuotta. Tässä tutkimuksessa GPS -yhteydellä varustettu tabletti-tietokone, jossa on OCAD asennettuna, käytettiin kaikkien työvaiheiden suorittamiseen. Tutkimusalueina toimi kaupunkimainen Pikku-Huopalahti, Helsingissä sekä maalaismainen Ngangaon metsä Keniassa. Erilaisten GPS vastaanottimien ja OCAD -kartanpiirto-ohjelman käytettävyys testattiin erilaisissa ympäristöissä sekä eripuolilla maapalloa, jotta tulokset olisivat kokonaisvaltaiset. Viime aikoihin saakka huokeiden GPS vastaanottimen tuottama tarkkuus ei ole ollut riittävä yksityiskohtaisten maastokarttojen tekoon, mutta viimeaikaisten teknillisten edistysten myötä tarkkojen GPS vastaanotinten hinta on madaltunut riittävästi, tehdäkseen GPS -avusteisesta kartoituksesta kannattavaa Päiväntasaajan seudun alkuperäismetsien latvuspeitto, joka saattaa peittää jopa 100 % taivasnäkyvyydestä, heikentää GPS signaalien vastaanottamista huomattavasti. GPS vastaanottimen korkealla (> 160 dBHz) navigaatioherkkyydellä saavutetaan paras GPS vastaanotto. GPS vastaanottimet osoittautuivat eriarvoisiksi myös erilaisissa kaupunkiympäristöissä. GPS -yhteydellä varustettu tabletti-tietokone toimi hyvin erilaisissa olosuhteissa. Edes kosteus ei aiheuttanut ongelmia, toisin kuin perinteisiä maastokartoitusmenetelmiä käytettäessä. Perinteistä maastokartoitusta ja GPS -yhteydellä varustetun tabletti-tietokoneen avulla tehdyn kartan tarkkuutta ja työskentelytehokkuutta vertailtiin. GPS -yhteydellä varustettua tabletti-tietokonetta käytettäessä suunnistuskartta voidaan tuottaa nopeammin ja lopputuotteen tarkkuus on parempi.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
theutili.pdf 6.488Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record