Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Koistinen, Tatu
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508062748
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37652
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on tutkia sijoittajansuojaa pörssiyhtiöissä. Työn tavoite on pohtia aihetta osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden näkökulmasta. Tutkimusongelma liittyy olennaisesti informaation saatavuuteen ja siihen, kuinka yhtiön tulee julkistaa taloudellista informaatiota siten, että kaikki sijoittajat ovat yhdenvertaisessa asemassa saatavan informaation suhteen. Tältä osin kiinnitettään huomiota siihen, että maallikkosijoittajat ovat hyvin erilaisessa asemassa kuin institutionaaliset sijoittajat. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan strukturoituja rahoitusinstrumentteja, joihin iso osa informaatio-ongelmista liittyy. Tutkimuksessa käsitellään strukturoiduista rahoitusinstrumenteista pääasiassa CDO-lainoja. Työssä käsiteltävät osakeyhtiöt ovat aihepiiristä johtuen pääasiassa pankkeja. Aiheeseen liittyen luodaan lyhyt katsaus myös siihen markkinaympäristöön, jossa osakeyhtiöt ovat toimineet viimevuosina. Aihetta käsitellään osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta, jolloin keskeiseen asemaan nousevat muun muassa päämies-agenttisuhde, huolellisuusvelvollisuus sekä corporate governance. Arvopaperimarkkinaoikeuden osalta esille nousevat AML:n tiedottamisvelvollisuudet sekä meneillään oleva AML:n kokonaisuudistus. Tilinpäätössääntely muodostaa oman kokonaisuutensa, joka saa tutkielmassa keskeisen aseman. Tarkastelun keskiöön nousevat tilinpäätössääntelyn osalta IFRS-standardit, joilla on suuri merkitys sekä pörssiyhtiöiden että sijoittajien kannalta. Tutkielma sisältää lyhyen empiirisen osan, jossa tutkitaan tarkemmin muutamaa finanssialan yritystä sekä niihin liittyviä riskejä. Tutkielma sisältää oikeusvertailuun keskittyvän luvun, jonka tarkoituksena on selvittää aiheeseen liittyvää ulkomaista lainsäädäntöä. Kansainvälinen vertailu muodostaa tärkeän osan tutkielmaa, koska aihepiiri on hyvin kansainvälinen ja strukturoituihin instrumentteihin liittyvät ongelmat ovat globaaleja. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Commercial law en
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dc.subject.discipline Handelsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062748

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Tatu Koistinen.pdf 1.028Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record