Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Koistinen, Tatu fi
dc.date.accessioned 2012-11-27T13:01:01Z
dc.date.available 2012-11-27T13:01:01Z
dc.date.issued 2012-11-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37652
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on tutkia sijoittajansuojaa pörssiyhtiöissä. Työn tavoite on pohtia aihetta osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden näkökulmasta. Tutkimusongelma liittyy olennaisesti informaation saatavuuteen ja siihen, kuinka yhtiön tulee julkistaa taloudellista informaatiota siten, että kaikki sijoittajat ovat yhdenvertaisessa asemassa saatavan informaation suhteen. Tältä osin kiinnitettään huomiota siihen, että maallikkosijoittajat ovat hyvin erilaisessa asemassa kuin institutionaaliset sijoittajat. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan strukturoituja rahoitusinstrumentteja, joihin iso osa informaatio-ongelmista liittyy. Tutkimuksessa käsitellään strukturoiduista rahoitusinstrumenteista pääasiassa CDO-lainoja. Työssä käsiteltävät osakeyhtiöt ovat aihepiiristä johtuen pääasiassa pankkeja. Aiheeseen liittyen luodaan lyhyt katsaus myös siihen markkinaympäristöön, jossa osakeyhtiöt ovat toimineet viimevuosina. Aihetta käsitellään osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta, jolloin keskeiseen asemaan nousevat muun muassa päämies-agenttisuhde, huolellisuusvelvollisuus sekä corporate governance. Arvopaperimarkkinaoikeuden osalta esille nousevat AML:n tiedottamisvelvollisuudet sekä meneillään oleva AML:n kokonaisuudistus. Tilinpäätössääntely muodostaa oman kokonaisuutensa, joka saa tutkielmassa keskeisen aseman. Tarkastelun keskiöön nousevat tilinpäätössääntelyn osalta IFRS-standardit, joilla on suuri merkitys sekä pörssiyhtiöiden että sijoittajien kannalta. Tutkielma sisältää lyhyen empiirisen osan, jossa tutkitaan tarkemmin muutamaa finanssialan yritystä sekä niihin liittyviä riskejä. Tutkielma sisältää oikeusvertailuun keskittyvän luvun, jonka tarkoituksena on selvittää aiheeseen liittyvää ulkomaista lainsäädäntöä. Kansainvälinen vertailu muodostaa tärkeän osan tutkielmaa, koska aihepiiri on hyvin kansainvälinen ja strukturoituihin instrumentteihin liittyvät ongelmat ovat globaaleja. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Sijoittajan suojaaminen informaation saatavuuden näkökulmasta -Tarkastelussa erityisesti strukturoidut rahoitusinstrumentit fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062748

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record