Ontologiaperusteisten tapahtumien tunnistus piilevän semantiikan analyysillä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37716
Title: Ontologiaperusteisten tapahtumien tunnistus piilevän semantiikan analyysillä
Author: Törnroos, Juha
Contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Thesis level:
Abstract: Perinteinen tekstihaku vertaa toisiinsa tekstistä löytyviä merkkijonoja, jolloin esimerkiksi hakusanalla “Nokia” voidaan tulokseksi saada dokumentteja matkapuhelinvalmistajasta, Nokian kaupungista tai F.E Sillanpään Ihmiset suviyössä teoksen päähenkilöstä. Tässä tutkielmassa esitetään informaation haussa (engl. Information Retrieval, IR) käytettävä menetelmä, jolla on mahdollista hakea tekstidokumentteja tarkasti määritellyllä käsitteellä. Tarkasti määritellyllä käsitteellä tarkoitetaan ontologiassa, koneymmärrettävässä sanastossa, määriteltyä käsitettä. Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti historiaontologiassa määriteltyihin tapahtumiin. Tutkielmassa esitetty menetelmä pyrkii tunnistamaan dokumentissa esiintyvät käsitteet sanoja ympäröivän semantiikan perusteella. Täsmällisesti sanaa ympäröivä semantiikka saadaan niin kutsutusta semanttisesta avaruudesta, joka muodostetaan piilevän semantiikan analyysiksi (engl. Latent Semantic Analysis, LSA) kutsutulla matemaattisella menetelmällä, ja ympäröivää semantiikkaa sovelletaan ontologiseen kyselyn laajentamiseen. Mallin toimivuutta pyrittiin arvioimaan koejärjestelyllä, jossa aineistona käytetään Suomalaista historiaontologiaa ja suomenkielisen Wikipedia-tietosanakirjan artikkeleita. Koejärjestelyssä ilmenneiden vaikeuksien vuoksi toimivuuden arviointi jäi puutteelliseksi. Tutkielman lopussa on pohdittu menetelmän merkitystä informaation haussa yleisesti, sillä tutkielmassa kuvattu menetelmä ontologiassa määriteltyjen käsitteiden kuvaamisesta tekstidokumenttien määräämään semanttiseen avaruuteen on uusi, eikä aiempaa tutkimusta menetelmän toiminnasta tai kehittämisestä ole tehty.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/37716
Date: 2012-12-10
Discipline: Matematiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record