Osingonjaon ja pääomanpalautuksen rajanveto yhtiön ja osakkeenomistajan tuloverotuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062756
Title: Osingonjaon ja pääomanpalautuksen rajanveto yhtiön ja osakkeenomistajan tuloverotuksessa
Author: Redsven, Mona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062756
http://hdl.handle.net/10138/37784
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Tutkielman tavoitteena on käsitellä osingonjaon ja pääomanpalautuksen rajanvetoa osakeyhtiöiden verotuksessa. Sääntely aiheesta on hyvin hajanaista, ja oikeudellisia ilmiöitä kohdellaan osittain eri tavalla riippuen siitä, minkä oikeudenalan näkökulmasta asiaa katsotaan. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on eri oikeudenalojen, erityisesti yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden välisten tavoitteiden ristiriitaisuus ja sen ilmentymät lainsäädännössä. Tavoitteiden välinen ristiriitaisuus luo eri oikeudenalojen välille jännitteitä, minkä seurauksena sääntelylle asetetut tavoitteet jäävät osittain toteutumatta. Tutkielman alussa käsitellään osakeyhtiön pääomarakennetta ja rahoitusta sekä erityisesti pääomapanosten kohtelua yhtiön verotuksessa. Tämän jälkeen tarkastellaan osakeyhtiön varojenjakosäännöksiä ja varojenjaon verotusta yhtiön sekä osakkeenomistajan näkökulmasta. Seuraavaan lukuun on koottu SVOP-rahaston jakoon liittyviä osingonjaon ja pääomanpalautuksen rajanvetoa koskevia tilanteita, joissa verokohtelu ei tällä hetkellä ole selvästi säännelty. Rajanveto-ongelmia on käsitelty myös liittyen peitellyn osingon säännöksiin. Verolainsäädäntö on ollut aukollista osakeyhtiölain säätämisestä asti, ja lainsäädännön uudistamiseksi on ehditty tehdä jo useita hankkeita. Tutkielman lopussa käsitellään sitä, miten aukollista lainsäädäntöä on pyritty kehittämään ja miten nämä muutosehdotukset ovat vastanneet verolainsäädännön ongelmakohtiin. Tässä yhteydessä on käsitelty lainsäädännön aukollisuutta myös vero-oikeudellisen laillisuusperiaatteen ja oikeusturvan kannalta. Osakeyhtiölakiuudistuksessa lähdettiin siitä, että lain vaikutukset verotukseen ratkaistaan muussa lainsäädännössä. Verojärjestelmää ei ole kuitenkaan saatu sopeutettua osakeyhtiöiden muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin. Tutkielman johtopäätöksissä esitetään näkemyksiä verolainsäädännön uudistustarpeesta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record