Yksilöurheilijan immateriaalioikeussuoja sponsorisopimussuhteessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062772
Title: Yksilöurheilijan immateriaalioikeussuoja sponsorisopimussuhteessa
Author: Kuronen, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062772
http://hdl.handle.net/10138/37800
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee yksilöurheilijan immateriaalioikeussuojaa sponsorisopimussuhteessa. Tutkielmassa tarkastellaan ensiksi sopimusoikeudellisesta näkökulmasta, millainen on henkilön persoonan osien suoja oikeudetonta kaupallista hyödyntämistä vastaan. Tämän jälkeen selvitetään urheilun sopimusoikeuden erityispiirteitä oikeuskäytännön sekä -kirjallisuuden kautta. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten aihetta arvioidaan common law -maissa, ja aihetta lähestytään myös käytännön kannalta. Urheilua koskevaa säännösmateriaalia ei juuri ole, joten oikeudellista lähdeaineistoa yksilöurheilijoita koskien löytyy lähinnä Korkeimman oikeuden sekä muiden tuomioistuinten ja lautakuntien ratkaisukäytännöistä. Myös ICC:n Markkinoinnin kansainväliset perussäännöt ovat oikeudellisesta sitomattomuudestaan huolimatta tärkeä lähde. Urheilun kannalta erityisen tärkeä on niiden sponsorointia koskeva osio. Tutkimusalueen ulkopuolelle on rajattu joukkueurheilijat, sillä heidän katsotaan pääsääntöisesti olevan työsopimussuhteisia, jolloin heihin sovelletaan työsopimuslakia. Yksilöurheilijat puolestaan katsotaan pääsääntöisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, jolloin heihin pätevät elinkeinonharjoittajia koskevat säännökset. Toisaalta oikeuskäytännön myötä on selvää, että henkilön kuvan käyttöön markkinointitarkoituksissa tarvitaan kyseisen henkilön lupa, kun henkilö on tunnistettavissa kuvasta, ja tämä pätee sekä entuudestaan tunnettuihin että tuntemattomiin henkilöihin. Sen sijaan henkilön nimi ei saa yhtä vahvaa suojaa. Toisen henkilön nimen käyttöön sovelletaan pääasiassa toiminimilakia sekä tavaramerkkilakia. Nämäkään lähteet eivät kuitenkaan tarjoa suojaa tapauksissa, joissa tunnetun henkilön nimestä pyritään selvästi hyötymään, mutta kyse ei ole sen käytöstä toiminimenä taikka halventavissa tai muutoin hyvän tavan vastaisissa yhteyksissä. Tilanne on siten verraten ristiriitainen ottaen huomioon, että henkilön kuvan käyttö vastaavalla tavalla on selvästi kiellettyä ilman asianomaista lupaa. Sponsoroinnin tarkoituksena on luoda yhteistyösopimus urheilijan eli sponsoroitavan sekä yrityksen eli sponsorin välille. Tällöin urheilija saa sponsorilta taloudellista tukea urheilun ja kilpailemisen aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Sponsori puolestaan saa käyttää hyödykseen urheiluun ja kyseiseen urheilijaan liitettyjä positiivisia mielikuvia, goodwilliä sekä mainosarvoa. Siten sponsorisopimukset ovat varallisuusoikeudellisia sopimuksia, joissa lähestulkoon aina sovitaan joidenkin immateriaalisten oikeuksien käytöstä. Harrastajaurheilijoilla voi toki myös olla sponsoreita, mutta verraten tuntemattoman harrastajaurheilijan kuvaan tai nimeen ei yleensä liity sellaista kaupallista arvoa, jota sponsori haluaisi hyödyntää markkinoinnissaan, vaan tällöin kyse on useimmiten väline- tai varustesponsoroinnista. Tällöin sponsorin tuotteet saavat näkyvyyttä urheilijan käyttäessä niitä urheilusuoritustensa aikana tai muutoin. Aihetta käsitellään kuitenkin pääasiassa immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta, jolloin merkityksellistä sponsorointisopimuksissa on se, millaisin ehdoin urheilijan kuvan, nimen, äänen ja imagon käytöstä markkinointiyhteyksissä on sovittu.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record