Tietoa, kokemusta, jakamista - työntekijänäkökulma suljettuun ja avoimeen asiantuntijuuteen päihdehoitoklinikoiden työssä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272222
Title: Tietoa, kokemusta, jakamista - työntekijänäkökulma suljettuun ja avoimeen asiantuntijuuteen päihdehoitoklinikoiden työssä
Author: Mattila, Marita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Thesis level: master's thesis
Abstract: Päihdetyössä yhdistetään päihdekuntoutujien ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja osaamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa päihdehoitoklinikoiden asiantuntijuuden rakentumista. Viitekehyksenä toimii asiantuntijuuden suljettujen ja avointen piirteiden jäsentäminen päihdetyön eri toimijoiden kohdalla. Tutkimuksessa kysytään, miten päihdehoitoklinikoiden työntekijöiden kuvaama asiantuntijuus sijoittuu suhteessa keskusteluun avoimesta ja suljetusta asiantuntijuudesta, ja millaiset tekijät uhkaavat tai edesauttavat asiantuntijuuden prosessien sujuvaa toteuttamista päihdetyössä. Suljettu asiantuntijuus korostaa tiedontuotantoa, jossa toimijoiden institutionalisoituneet ryhmät toimivat tiedon auktoriteetin lähteenä. Avoimessa asiantuntijuudessa kaikkien toimijoiden osaamista pidetään samanarvoisena ja tietoa muodostetaan tilannekohtaisesti. Tutkimusta varten toteutettiin keväällä 2011 neljä ryhmähaastattelua. Niihin osallistui yhteensä 17 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, jotka työskentelevät A- ja H-klinikoilla. Ryhmähaastattelumenetelmää koskeva kirjallisuus ja tutkimuskäytännöt ovat hajanaisia. Tämän tutkimuksen perusteella ryhmähaastattelujen etu on se, että haastateltavat pystyvät jatkamaan toistensa ajatuskulkuja ja kuljettamaan siten haastattelutilanteen keskustelua eteenpäin. Haastatteluaineiston luokittelun apuna käytettiin jäsenkategoria-analyysia, jonka avulla puheesta tai tekstistä voidaan tunnistaa tiettyihin toimijoihin liitettyjä luonnehdintoja. Tutkimusaineistossa esiintyviä päihdetyön keskeisiä toimijoita ovat päihdekuntoutujat, päihdehoitoklinikoiden työntekijät, päihdekuntoutujan läheiset, vertaistukitoiminnan osallistujat ja muissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä työskentelevät ammattilaiset. Tutkimus osoittaa, että niin sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kuin päihdekuntoutujien ja heidän läheistensäkin tiedossa ja osaamisessa voidaan tunnistaa sekä avoimen että suljetun asiantuntijuuden piirteitä. Tietyt asiantuntijuustyypit eivät ole sidottuja tiettyihin toimijoihin. Dialoginen ja jaettu asiantuntijuus yhdistää suljetun, avoimen ja kokemuksellisen asiantuntijuuden. Kokemukset muovaavat sekä ammattilaisten että päihdekuntoutujien asiantuntijuutta. Päihdehoitoklinikoilla eri toimijoiden tiedon ja osaamisen tyyppejä yhdistellään joustavasti, päihdekuntoutujan tavoitteita tukeviin ratkaisuihin tähdäten. Tämän tutkimuksen valossa voidaan kysyä, millaisia asioita päihdehoitoklinikoiden asiantuntijuudessa halutaan vahvistaa. Yksi mahdollisuus on kiinnittää huomiota siihen, että ammattilaistenkin asiantuntijuudessa on kokemuksellinen ulottuvuus. Kokemusasiantuntijuuden käsitteellä ei ole vankkaa teoreettista perustaa, joten siitä tarvitaan lisää tutkimusta. Tämän tutkimuksen tulokulma rajautuu päihdehoitoklinikoiden työntekijöiden näkemyksiin. Päihdehoitoklinikoiden asiantuntijuutta koskevan kuvan tarkentamiseksi tarvitaan muiden toimijoiden, erityisesti päihdekuntoutujien näkökulmaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703272222
http://hdl.handle.net/10138/37839
Date: 2012
Discipline: Social and Public Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Samhällspolitik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record