Potilas vai kuluttaja? : Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211967
Title: Potilas vai kuluttaja? : Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta
Alternative title: Patient or consumer? : E-health and the new role of the consumer
Author: Helovuori, Susanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211967
http://hdl.handle.net/10138/37852
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkimus tarkastelee kuluttajien suhtautumista terveydenhuollon sähköisiin palvelukanaviin ja siihen, miten sähköistyminen muuttaa kuluttajan roolia terveydenhuoltosektorilla. Tutkimuksessa analysoitiin potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä perinteistä potilas-lääkäri rooliasetelmaa sekä pyrittiin ymmärtämään, miten sähköiset terveyspalvelut muuttavat sitä. Lisäksi tarkastellaan terveyspalveluille ominaisia palvelukokemuksia. Aineisto koostuu kymmenen kuluttajan ja neljän lääkärin yksilöhaastatteluista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu rooliteoriaan, jonka avulla tarkastellaan kuluttajaa sähköisten terveyspalveluiden käyttäjänä. Rooliteorialla ja siihen liittyvällä rooliasetelmalla analysoidaan potilas-lääkärisuhteessa tapahtuneita, terveyspalveluiden sähköistymisen tuottamia muutoksia. Kuluttajan ja lääkärin roolit sähköisessä terveyspalveluympäristössä esitetään rooliteorian draamallisesta näkökulmasta, teatterirooleja soveltaen. Roolin muutosta puolestaan hahmotetaan tarkemmin rooliteoriaan perustuvalla roolievoluutiolla. Aineiston analyysissä on hyödynnetty teemoittelua ja tyypittelyä. Terveydenhuollossa kehitetään jatkuvasti lisää uusia, sähköisiä palvelumuotoja potilaiden käyttöön ja vastuuta siirretään yhä enemmän lääkäriltä potilaille. Tutkimus osoittaa, että potilaat ovat valmiita vastaanottamaan vastuullisemman ja aktiivisemman potilaskuluttajan roolin, kun tietotekniset taidot ovat riittävät. Tutkimus osoittaa myös perinteisen potilaan ja lääkärin valtasuhteen muuttuneen enemmän kohti yhteistyötä. Potilas näyttäytyy nyt hoitosuhteen yhteistyökumppanina ja perinteinen, passiivinen sivurooli on muuttunut kohti aktiivisempaa pääroolia. Tutkimuksessa haastatellut lääkärit tukevat myös näkemyksillään tätä kehitystä.This study examines how consumers experience the electronic services within the healthcare sector. The electronic services are changing the traditional patient role more into a consumer role through increased responsibilities. In order to analyze this change, the role theory was used as a theoretical framework. The purpose of this study is to analyze the role setting between patients and doctors and understand if e-health can change a passive patient role into an active and capable consumer one. Also, the way doctors are perceiving and reacting to this change was taken into account. Therefore not only patients but also doctors are being interviewed for the research. This study also examines the characteristics of service experience in health markets. Ten patients and four doctors were interviewed for this study. Electronic services in healthcare sector are constantly increasing. This trend is making patients more involved and active in the treatment process. This paper shows that the patients are ready to adopt the role of a responsible and active patient. However limitations still exist considering that not all patients are capable of using computers. This paper also shows that the traditional paternalistic doctor-patient relationship is shifting more towards a cooperative one. The patient is now more of a cooperative partner as the passive supporting cast role has switched to an active lead actor role. The doctors who were interviewed for this study also show their support for this change.
Subject: e-health
electronic services
consumerpatient
service experience
sähköiset terveyspalvelut
potilaskuluttaja
palvelukokemus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterintutkielma_Susanna Helovuori.pdf 491.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record