Ratsuhevosten rakenteen ja suorituskyvyn väliset perinnölliset yhteydet suomalaisessa ratsuhevospopulaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211974
Title: Ratsuhevosten rakenteen ja suorituskyvyn väliset perinnölliset yhteydet suomalaisessa ratsuhevospopulaatiossa
Alternative title: Genetic relationships between conformation and performance traits in Finnish Warmblood riding horse population
Author: Lehto, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211974
http://hdl.handle.net/10138/37893
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursförädling)
Animal Science (Animal Breeding)
Kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede)
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli selvittää ratsuhevosten rakenteen ja suorituskyvyn välisiä perinnöllisiä yhteyksiä suomalaisessa lämminverisessä ratsuhevospopulaatiossa. Tutkimusaineisto koostui lämminverisille ratsuhevosille tarkoitetun laatuarvostelun tuloksista vuosilta 1996-2010 sekä lämminveristen ratsuhevosten sukulaisuustiedoista. Laatuarvostelujen tulokset saatiin Ratsujalostusliitto ry:ltä ja sukulaisuusaineisto saatiin Suomen Hippos ry:n hevosrekisteristä. Esikäsittelyn jälkeen laatuarvostelu aineistossa oli mukana 640 hevosta ja sukulaisuusaineistossa 4 458 hevosta. Perinnölliset tunnusluvut laskettiin monenominaisuudenmallilla VCE6-ohjelmalla, joka laski aineistosta REML-estimaatteja (restricted maximum likelihood). Arvosteltavia ominaisuusryhmiä oli kuusi ja arvosteltavia ominaisuuksia oli 27. Arvosteltavien ominaisuuksien suuresta määrästä johtuen ominaisuudet analysoitiin pienemmissä erissä. Tutkittujen ominaisuuksien periytymisasteet olivat melko korkeita ja keskivirheet pieniä. Ominaisuusryhmien sisäiset geneettiset korrelaatiot olivat positiivisia ja voimakkaita. Tästä voidaan päätellä, että saman ryhmän ominaisuuksiin vaikuttavat suurimmaksi osaksi samat geenit/geeniryhmät tai sitten eri ominaisuuksien kohdalla on todellisuudessa arvosteltu samaa ominaisuutta. Rakenneominaisuuksien ja eri suorituskyvyn ominaisuuksien välisistä geneettisistä korrelaatioista voidaan päätellä, että rakennetta voidaan käyttää epäsuorasti apuna jalostettaessa koulukoe- ja askellajiominaisuuksia. Lisäksi voidaan olettaa, että rakenneominaisuuksien ja eri esteratsastusominaisuuksien välinen geneettinen yhteys on melko alhainen. Eri suorituskyvyn ominaisuuksien välisistä geneettisistä korrelaatioista voidaan päätellä, että askellajiominaisuuksien ja eri esteratsastusominaisuuksien väliset geneettiset yhteydet ovat alhaisia. Askellaji- ja koulukoeominaisuuksien väliset voimakkaat positiiviset geneettiset korrelaatiot viittaisivat siihen, että molemmissa osakokeissa on arvosteltu samoja ominaisuuksia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikissa esteominaisuusryhmissä on todellisuudessa arvosteltu samoja ominaisuuksia, jolloin yksikin osakoe on riittävä tuottamaan tiedon hevosen laadusta, kapasiteetista ja jalostusarvosta. Lisäksi voidaan todeta, että ratsuhevosten rakenteen ja suorituskyvyn välillä suomalaisessa ratsuhevospopulaatiossa on perinnöllisiä yhteyksiä. Näitä havaittuja yhteyksiä voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna jalostettaessa heikosti periytyviä ominaisuuksia, kuten liikkeiden mekaniikkaa käynnissä ja ratsastettavuutta. Lisäksi näitä tuloksia voidaan käyttää apuna laatuarvostelujen ja mahdollisesti muiden suorituskyvynkokeiden arvostelutapojen kehittämisessä.The aim of this study was to investigate the genetic relationships between conformation and performance traits in Finnish Warmblood riding horse population. The research material included the RHQT (riding horse quality test) results from the years 1996-2010 and the pedigree data for the horses. The RHQT results were received from the Finnish Breeders Association and the pedigree data was received from the Finnish trotting and breeding association’s horse register. The RHQT results consisted of 640 horses and the pedigree data consisted of 4 458 horses. The REML estimates of (co)variance components were calculated by VCE6 using multi trait model. Altogether there were six trait groups, which consisted of 27 different traits. Because of the large number of traits, the analyses were done in smaller subsets with two trait groups at the same time. The heritability estimates for the studied traits were quite high and the standard errors were small. The genetic correlations within each trait group were strong and positive. Thus it could be concluded that same genes or groups of genes affect all the traits within the trait group. The other explanation for this could be that in reality the judges have evaluated the same traits as different traits. The genetic correlations between conformation traits and all gait traits and dressage traits indicate that conformation can be used indirectly in the breeding of gait and dressage traits. Furthermore, it could be concluded that the genetic relationships between conformation and show-jumping traits are quite low. The genetic correlations between gait traits and show-jumping traits were low. The genetic correlations between gait traits and dressage traits were positive and strong. These strong and positive correlations indicate that the judged traits are actually same or very similar. From the results of this study can be concluded that all three different tests for show-jumping traits are actually measuring the same traits. Because of this one test would be adequate to produce the information of horses quality, capacity and breeding value. Moreover it can be concluded that there are genetic relationships between conformation and performance in Finnish Warmblood riding horse population. These discovered relationships can be used when breeding traits that have low heritabilities, such as the mechanic of movement in the walk or rideability. Furthermore, these results can be used to improve the judging methods in RHQT and other performance tests.
Subject: conformation
performance
genetic correlation
warmblood
riding horse
rakenne
suorituskyky
geneettinen korrelaatio
ratsuhevonen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehto16.12.2012-1.pdf 274.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record