Challenging ubuntu : Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8580-2
Title: Challenging ubuntu : Open doors and exclusionary boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg
Author: Hankela, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Date: 2013-01-11
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8580-2
http://hdl.handle.net/10138/37901
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study engages with ubuntu as a moral notion, and exclusionary social boundaries in the context of refugee ministry at the Central Methodist Mission (CMM) in inner-city Johannesburg. Ubuntu, a Nguni term that can be translated as humanity or humaneness, is often claimed to be the moral backbone of (South) African communities. According to the academic ubuntu discourse that scrutinises this notion, interdependence characterises human existence, as human beings only become, and exist, through other human beings, in a community. Virtues commonly attached to ubuntu include respect, hospitality and compassion. While the ubuntu discourse comprises the theoretical framework and dialogue partner in the study, international migration, socio-economic inequality and xenophobia are among the forces that defined the social location of the CMM. A praxis cycle framework informed the structure of this research, as it offered a way to combine ethnographic fieldwork with notions emphasized in grounded theory and an interest in patterns of socio-moral thinking invoked by the writer s training in systematic theology. Drawing, for instance, on emphases vocalized by liberation theologians, the praxis cycle also underlines the importance of questions about societal context and the researcher s agency. In 2009 when the fieldwork for the study was conducted, the CMM building, a six-storey church in inner-city Johannesburg, both served a large local congregation ( members ) and offered shelter to 2,000-3,000 international migrants and homeless South Africans ( dwellers ). The objective of the scrutiny of the tense relationship between these two groups is to understand grassroots meanings attached to being human(e) and factors that limited or enabled the actualization of ubuntu in this context. The study approaches these meanings and dynamics from two perspectives. Firstly, the liberation-theologically framed vision of the leader of the CMM, Bishop Verryn, is analysed and defined as a contextual Christian ubuntu vision. As the challenges in the vision s material application in the Refugee Ministry are examined, it is noted that the contestation of the notion of interdependence in community in the day-to-day managing of the ministry seemed to reinforce the often exclusionary member/dweller boundary; while, on the other hand, the preaching of the vision and the leader s lifestyle contributed to the bridging of the boundary. Secondly, the study explores the negotiation of exclusionary identities and boundaries within and between the members and the dwellers through examining the collective narratives of xenophobia and dirt circulating at the CMM. Attention is also paid to the forging of affirming relationships between the groups. On the basis of these dynamics the writer presents socio-moral patterns attached to ubuntu and being human(e) in the given context: they involve relational virtues that people were expected to embody; the rules of reciprocity and survival that regulated the actualization of these virtues; limiting structural elements external and internal to the CMM; and the enabling element of encounter.Tutkimus tarkastelee ihmisyyden merkityksiä ja rajoja maahanmuuton kontekstissa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Ihmisyyttä kuvataan Etelä-Afrikassa usein nguni-kielissä esiintyvällä käsitteellä ubuntu, joka voidaan nähdä yhteisöllisen ihmiskäsityksen ja siihen liittyvän, vieraanvaraisuutta, myötätuntoa ja vastaavia hyveitä korostavan moraalisen ajattelun ytimessä. Käsite esiintyy nykyään niin politiikan, uskonnon kuin liike-elämänkin alueella. Tästä vahvasta ihmisyysdiskurssista huolimatta maa ei kuitenkaan ole poikkeus maailmassa, jossa kasvava muuttoliike on vahvistanut muukalaisvihamielisiä asenteita. Moni afrikkalainen maahanmuuttaja kohtaa Johannesburgin lähiöissä eriasteista muukalaisvihaa syrjinnästä väkivaltaan. Tutkimus tarkastelee ubuntua tällaisten raja-aitojen värittämässä kontekstissa. Mitä ubuntu tarkoittaa, kun kansalainen kohtaa muukalaisen tai kun hyvin toimeentuleva kohtaa köyhän? Tutkimus perustuu vuoden kenttätyöhön johannesburgilaisella Central Methodist Mission kirkolla (CMM), joka vuonna 2009 majoitti 2000-3000 koditonta. Heistä suurin osa oli zimbabwelaisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Kuusikerroksinen CMM-rakennus toimi myös paikallisen seurakunnan kokoontumispaikkana. Vapautuksen teologiasta vaikutteita saaneen piispan johtama pakolaisprojekti ei kuitenkaan saanut seurakunnan varauksetonta tukea. Seurakunnan ja kirkolla asuvien ihmisten välinen suhde oli päinvastoin kireä. Seurakunnan ja pakolaisten välinen suhde tarjoaa kontekstin ruohonjuuritason ubuntun tarkastelulle. Ubuntuun liittyvät arvot olivat sekä piispan saarnojen ytimessä että keskeinen elementti odotuksissa, joita ihmisillä oli suhteessa toisiin ihmisiin. Kuitenkin CMM:n sisäiset, muun muassa hallintoon liittyvät tekijät sekä yleisemmin Johannesburgin keskustaa muokkaavat rakenteelliset tekijät luokkaeroista kaupungistumiseen vaikeuttivat ubuntun toteutumista seurakuntalaisten ja pakolaisten välisessä suhteessa. Ihmiset myös vetäytyivät tästä suhteesta periaatteellisista syistä: vastavuoroisuuden puute tai oman identiteetin joutuminen uhatuksi johtivat monien kohdalla ubuntun ohittamiseen. Toisaalta piispan siltojen rakentamiseen tähtäävät saarnat sekä henkilökohtaiset kohtaamiset seurakuntalaisten ja pakolaisten välillä loivat tilaa ubuntulle ja toisen kohtaamiselle ihmisenä.
Subject: theology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record