Kaupassa käynti lapsen kanssa - kasvatusta vai selviytymistä? : diskurssianalyyttinen tarkastelu äidin kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211979
Title: Kaupassa käynti lapsen kanssa - kasvatusta vai selviytymistä? : diskurssianalyyttinen tarkastelu äidin kokemuksista
Author: Kaunismäki, Annimari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211979
http://hdl.handle.net/10138/37914
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan aineistolähtöisesti minkälaisena äidit kokevat ruokaostoksilla.käynnin yhdessä lapsen kanssa. Tutkimusaineisto koostuu Vauva-lehden verkkokeskustelupalstalta poimituista keskusteluketjuista, joissa äidit kirjoittavat kokemuksistaan. Lisäksi selvitetään miten lapsen kuluttajaksi sosiaalistuminen näkyy äitien teksteissä kun lapsi on mukana ruokaostoksilla. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään diskurssianalyysiä. Diskurssianalyyttiseen tutkimusotteeseen liittyy vahva aineostolähtöisyys. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohtien mukaisesti tässä tutkimuksessa teoriasta ei muodosteta analyysiä ohjaavaa viitekehysmallia. Aineistoa tutkitaan avoimesti rajoittamatta sitä valmiisiin sisällöllisiin jäsennyksiin. Kuluttajaksi sosiaalistumisen teoria toimii tutkimuksessa alustana, johon johtopäätösvaiheessa palataan ja peilataan analyysin tuloksia. Diskurssianalyysin avulla aineistosta löytyi neljä eri diskurssia eli merkityskokonaisuutta, joissa kaupassa käynnin kokemus saa erilaisia sisältöjä. Kaupassa käynti näyttäytyy diskursseissa ruokien ostotilanteena, kasvattamisena, viihtymisenä sekä aikuisten kohtaamisena. Löytyneiden diskurssien lisäksi aineistosta nousi esiin kaksi laajempaa merkityskokonaisuutta, jotka pyrkivät totuusdiskurssin asemaan kuvaamaan äidin kokemusta. Nämä merkityskokonaisuudet ovat selviytyminen ja kasvattaminen. Lapsen kuluttajaksi sosiaalistuminen eli kuluttajaksi kasvaminen näyttäytyy äitien teksteissä sekä tietoisena että tiedostamattomana sosiaalistamisena. Jo lapsen mukana olo kaupassa sosiaalistaa häntä kuluttajan rooliin vaikka äidillä ei olisi tietoista tavoitetta sosiaalistamisesta.
Subject: kuluttajaksi sosiaalistuminen
kaupassa käynti
sosiaalinen konstruktionismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record