Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37930

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_8_2008_Osa_1.pdf 7.817Mb PDF View/Open
SY_8_2008_Täydennykset osaan 1.pdf 17.60Kb PDF View/Open
Title: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet
Other contributor: Raunio, Anne
Schulman, Anna
Kontula, Tytti
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 8/2008
ISBN: 978-952-11-3028-1 (osa 1)
978-952-11-3026-7 (koko teos)
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37930
Abstract: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu ensimmäisen kerran. Arvioinnissa ovat mukana kaikki Suomen luontotyypit, jotka on jaettu seitsemään pääryhmään: Itämeri ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit. Uhanalaisuusluokka on määritelty 368 luontotyypille. Arviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Uhanalaisuuden arviointi pohjautui luontotyyppien määrän ja laadun muutoksiin 1950-luvulta nykypäivään. Arviota tarkennettiin kehitysennusteen, mahdollisen aiemman taantumisen sekä harvinaisuuden tai yleisyyden perusteella. Koko maassa uhanalaisiksi arvioitiin 188 luontotyyppiä (51% luontotyyppien lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (66 %) on huomattavasti suurempi kuin Pohjois-Suomessa (29 %). Hankkeessa nimettiin 35 luontotyyppiä Suomen kansainvälisiksi vastuuluontotyypeiksi. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportti on kaksiosainen. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet esittelee uhanalaisuuden arviointimenetelmän, arvioinnin tulokset ja perusteet sekä asiantuntijoiden laatimat toimenpide-ehdotukset. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset sisältää arvioitujen luontotyyppien kuvaukset, esiintymiskartat, valokuvat sekä luontotyyppikohtaiset arviointitulosten perustelut.
Subject (ysa): luonto
luontotyypit
uhanalaiset biotoopit
luokitukset
Itämeri
rannikot
sisävedet
rannat
suot
kalliot
kivikko
perinnebiotooppi
tunturit


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record