Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu – MIDAS2-hankkeen loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37972

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_22_2010.pdf 3.833Mb PDF View/Open
Title: Vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet ja pohjavesien suojelu – MIDAS2-hankkeen loppuraportti
Author: Salminen, Jani; Nystén, Taina; Tuominen, Sirkku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2010
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 22/2010
ISBN: 978-952-11-3795-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37972
Abstract: Tässä raportissa luodaan katsaus vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien pohjavesivaikutuksista tehtyyn tutkimukseen Suomessa sekä esitetään tuloksia Kauriansalmen (Suomenniemi), Taavetin (Luumäki) ja Jaamankankaan (Kontiolahti) pohjavesialueilta natriumkloridin ja kaliumformiaatin käytön pohjavesivaikutusten seurantatuloksista. Lisäksi arvioidaan kaliumformiaatin käytön kustannuksia suhteessa perinteisen tiesuolan käyttöön sekä pohjavesisuojausten käyttöön verrattuna. Tutkimustulokset osoittavat, että kaliumformiaatti soveltuu käytettäväksi liukkaudentorjuntaan erityisesti tieosuuksilla, jotka sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla, joilla suolaantumisriski on suuri, ja lentokentillä, kun liukkaudentorjunnan pinta- ja pohjavesivaikutuksia halutaan vähentää. Edellytyksenä formiaatin hajoamiselle maaperän kyllästymättömässä vyöhykkeessä on runsaasti orgaanista ainesta ja korkean mikrobiaktiivisuuden sisältävä maaperän pintakerros sekä riittävät kerrospaksuudet pohjaveden pinnan yläpuolella.
Subject: tiet
lentokentät
liukkaus
torjunta
talvikunnossapito
suolaus
kemikaalit
kloridit
formiaatit
natriumkloridi
kaliumformiaatti
biohajoaminen
ympäristövaikutukset
pohjavesi
vedenlaatu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record