Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta

Show simple item record

dc.contributor.author Finer, Leena fi
dc.contributor.author Mattsson, Tuija fi
dc.contributor.author Joensuu, Samuli fi
dc.contributor.author Koivusalo, Harri fi
dc.contributor.author Lauren, Ari fi
dc.contributor.author Makkonen, Timo fi
dc.contributor.author Nieminen, Mika fi
dc.contributor.author Tattari, Sirkka fi
dc.contributor.author Ahti, Erkki fi
dc.contributor.author Kortelainen, Pirkko fi
dc.contributor.author Koskiaho, Jari fi
dc.contributor.author Leinonen, Antti fi
dc.contributor.author Nevalainen, Raimo fi
dc.contributor.author Piirainen, Sirpa fi
dc.contributor.author Saarelainen, Jouko fi
dc.contributor.author Sarkkola, Sakari fi
dc.contributor.author Vuollekoski, Martti fi
dc.date.accessioned 2013-01-17T13:45:54Z
dc.date.available 2013-01-17T13:45:54Z
dc.date.issued 2010 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3756-3 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37973
dc.description.abstract Metsät vaikuttavat vesistöjen veden laatuun. Luonnontilaisilta metsä- ja suoalueilta vesistöihin kulkeutuvia ainevirtoja kutsutaan taustakuormaksi. Metsissä tehtävät toimenpiteet kuten päätehakkuut, maanmuokkaukset, lannoitukset ja ojitukset lisäävät vesistöihin tulevaa kuormitusta. Tässä julkaisussa esitellään metsätalousmaalta tulevaan luonnon taustakuormaan ja eri metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan kuormituksen lisäykseen perustuva typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen laskentamenetelmä, KALLE. Laskentamenetelmän kuvauksen yhteydessä esitetään taustakuormitusluvut ja kivennäis- ja turvemaiden metsänuudistamisen ja lannoituksen sekä turvemaiden kunnostusojituksen ominaiskuormitusluvut. Ominaiskuormitusluvut on tuotettu olettaen, että vesiensuojelusta on huolehdittu uudistamishakkuiden yhteydessä jättämällä suojakaistoja vesistöjen varteen ja kunnostusojituksissa tekemällä laskeutusaltaita. Laskentamenetelmä ottaa huomioon toimenpiteiden pitkän vaikutusajan. KALLE-laskentamenetelmä on kehitetty valtakunnallisia, vesistöalueryhmittäisiä ja vesienhoitoalueittaisia laskelmia varten. Julkaisussa esitetään myös esimerkkilaskelmien tuloksia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3755-6 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 10/2010 fi
dc.subject metsät fi
dc.subject hakkuut fi
dc.subject metsänuudistus fi
dc.subject metsätalous fi
dc.subject ojitus fi
dc.subject lannoitus fi
dc.subject ravinteet fi
dc.subject fosfori fi
dc.subject typpi fi
dc.subject kiintoaines fi
dc.subject valuma-alueet fi
dc.subject vesistöt fi
dc.subject vedenlaatu fi
dc.subject vesistönkuormitus fi
dc.subject vesistövaikutukset fi
dc.subject hajakuormitus fi
dc.subject laskentamenetelmät fi
dc.subject vesiensuojelu fi
dc.title Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_10_2010.pdf 3.101Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record