Uusia menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun

Show simple item record

dc.contributor.author Martinmäki, Kati fi
dc.contributor.author Marttunen, Mika fi
dc.contributor.author Ulvi, Teemu fi
dc.contributor.author Visuri, Mika fi
dc.contributor.author Dufva, Mikko fi
dc.contributor.author Sammalkorpi, Ilkka fi
dc.contributor.author Ahtiainen, Heini fi
dc.contributor.author Lemmelä, Eini fi
dc.contributor.author Auvinen, Heini fi
dc.contributor.author Partanen-Hertell, Marjut fi
dc.contributor.author Lehto, Arto fi
dc.contributor.author Väisänen, Tero fi
dc.contributor.author Mustajoki, Jyri fi
dc.contributor.author Ihme, Raimo fi
dc.date.accessioned 2013-01-17T13:45:57Z
dc.date.available 2013-01-17T13:45:57Z
dc.date.issued 2010 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3783-9 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37974
dc.description.abstract Ympäristöhallinnossa on pitkään kehitetty erilaisia menetelmiä ja työkaluja vesienhoidon ja -suojelun ja vesistöjen kunnostuksen suunnitteluprosessien tueksi, mm. erilaisia osallistavan suunnittelun menetelmiä, tietojärjestelmiä sekä luonnon prosesseja ja toimenpiteiden vaikutuksia kuvaavia malleja ja arviointityökaluja. Tässä julkaisussa esitetään Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe) -hankkeessa kehitetty järven kunnostuksen yleissuunnitteluprosessi, johon on yhdistetty eräitä edellä mainittuja ympäristöhallinnossa kehitettyjä ja kehitteillä olevia menetelmiä ja malleja vesistön kuormituksen ja nykytilan arviointiin, toimenpiteiden tunnistamiseen, vaikutusten ja kustannusten arviointiin sekä toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen arviointiin. Työssä on pohdittu, mitä vaiheita hyvässä, järven vesiensuojelu- ja kunnostushankkeen suunnitteluprosessissa pitäisi olla ja mitä tehtäviä eri vaiheisiin sisältyy. Samalla on mietitty, minkälaisille suunnittelun apuvälineille olisi tarvetta eri suunnittelutehtävissä, mitä käyttökelpoisia apuvälineitä on jo olemassa ja miten niitä voitaisiin suunnitteluprosessissa tehokkaasti hyödyntää. Työn tuloksena syntyneessä suunnitteluprosessissa on otettu huomioon, että on tärkeää tunnistaa järvessä esiintyvien ongelmien syyt ja niiden seuraukset ja arvioida monipuolisesti vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta, kustannustehokkuutta ja hyötyjä. Suunnitteluprosessi pyrkii sovittamaan yhteen erilaiset tarpeet ja tavoitteet, jotta suunnitelma saisi laajasti hyväksyntää eri sidosryhmiltä. Tämä julkaisu on tarkoitettu pääasiassa suunnitteluprosesseja vetävien asiantuntijatahojen käyttöön. Kohderyhminä ovat lähinnä ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijat ja kunnostussuunnitelmia laativat konsultit sekä kunnostushankkeita rahoittavat ja toteuttavat organisaatiot. Julkaisua voidaan hyödyntää myös eri alojen oppilaitoksissa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3782-2 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 19/2010 fi
dc.subject järvet fi
dc.subject vesienhoito fi
dc.subject vesiensuojelu fi
dc.subject vesistöjen kunnostus fi
dc.subject suunnittelu fi
dc.subject menetelmät fi
dc.subject suunnittelumenetelmät fi
dc.subject työkalut fi
dc.subject kustannustehokkuus fi
dc.title Uusia menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY19_2010.pdf 2.686Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record