Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/37975

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY28_2010_Alueidenkayton_strategian_ohjaaminen.pdf 5.463MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen
Tekijä: Laitio, Matti; Maijala, Olli
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2010
Kieli: fin
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 28/2010
ISBN: 978-952-11-3818-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37975
Tiivistelmä: Eri yhteyksissä tehdään jatkuvasti valintoja ja päätöksiä, joilla vaikutetaan merkittävällä tavalla alueidenkäyttöön ja elinympäristön toimivuuteen. Näitä päätöksiä tehdään tietysti kaavoituksen yhteydessä maakunnissa ja kunnissa, mutta myös muualla. Alueidenkäyttöön vaikutetaan esimerkiksi elinkeinostrategian valinnoilla, palveluverkon ratkaisuissa, asuntopolitiikan linjanvedoissa ja liikennejärjestelmäratkaisuissa. Muutokset yhdyskunnissa ja elinympäristössä koostuvat monista valinnoista pitkässä ketjussa yleisistä strategisista periaatteista yksittäisiin toteuttamispäätöksiin. Tässä päätösten ketjussa alkuperäinen linjaus voi muuttua ja lopputulos viestiä kokonaan toisenlaisista arvoista kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Tässä julkaisussa alueidenkäytön strategisella ohjaamisella tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla halutaan edistää tärkeiden alueidenkäyttöä koskevien periaatteiden ja linjausten toteutumista. Käsittelyyn nostetaan asioita, joita kaupunkiseuduilla ja kunnissa on hyvä pohtia näitä linjauksia valmisteltaessa ja toteutettaessa. Julkaisun aineisto on syntynyt ympäristöministeriön vuonna 2008 käynnistämässä STRASI -hankkeessa. Siihen on liittynyt useita osaprojekteja, joissa on käyty läpi maakunta- ja yleiskaavoja, haastateltu kuntien ja kaupunkiseutujen toimijoita, pidetty kolme työseminaaria sekä järjestetty pienempien ryhmien teemakeskusteluja keskeisiksi nousseista aiheista.
Avainsanat: alueidenkäyttö
kaavoitus
strateginen ohjaus


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot