Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen

Show simple item record

dc.contributor.author Laitio, Matti
dc.contributor.author Maijala, Olli
dc.date.accessioned 2013-01-17T13:45:59Z
dc.date.available 2013-01-17T13:45:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-952-11-3818-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37975
dc.description.abstract Eri yhteyksissä tehdään jatkuvasti valintoja ja päätöksiä, joilla vaikutetaan merkittävällä tavalla alueidenkäyttöön ja elinympäristön toimivuuteen. Näitä päätöksiä tehdään tietysti kaavoituksen yhteydessä maakunnissa ja kunnissa, mutta myös muualla. Alueidenkäyttöön vaikutetaan esimerkiksi elinkeinostrategian valinnoilla, palveluverkon ratkaisuissa, asuntopolitiikan linjanvedoissa ja liikennejärjestelmäratkaisuissa. Muutokset yhdyskunnissa ja elinympäristössä koostuvat monista valinnoista pitkässä ketjussa yleisistä strategisista periaatteista yksittäisiin toteuttamispäätöksiin. Tässä päätösten ketjussa alkuperäinen linjaus voi muuttua ja lopputulos viestiä kokonaan toisenlaisista arvoista kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Tässä julkaisussa alueidenkäytön strategisella ohjaamisella tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla halutaan edistää tärkeiden alueidenkäyttöä koskevien periaatteiden ja linjausten toteutumista. Käsittelyyn nostetaan asioita, joita kaupunkiseuduilla ja kunnissa on hyvä pohtia näitä linjauksia valmisteltaessa ja toteutettaessa. Julkaisun aineisto on syntynyt ympäristöministeriön vuonna 2008 käynnistämässä STRASI -hankkeessa. Siihen on liittynyt useita osaprojekteja, joissa on käyty läpi maakunta- ja yleiskaavoja, haastateltu kuntien ja kaupunkiseutujen toimijoita, pidetty kolme työseminaaria sekä järjestetty pienempien ryhmien teemakeskusteluja keskeisiksi nousseista aiheista. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 28/2010 fi
dc.subject alueidenkäyttö fi
dc.subject kaavoitus fi
dc.subject strateginen ohjaus fi
dc.title Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.relation.issn 1796-1637

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY28_2010_Alueidenkayton_strategian_ohjaaminen.pdf 5.463Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record