Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37980

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_17_2010.pdf 955.7Kb PDF View/Open
Title: Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa
Author: Lahdensivu, Jukka
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 17/2010
ISBN: 978-952-11-3778-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37980
Abstract: Ilmastonmuutoksen torjumista on eri medioissa tuotu esiin sekä poliitikkojen että ilmastotutkijoiden toimesta jo pitkään. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi valtiot ovat sopineet varsin haasteellisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Eri ilmastoennusteiden mukaan Suomen ilmasto tulee joka tapauksessa muuttumaan lämpimämpään ja sateisempaan suuntaan seuraavien vuosikymmenten aikana riippumatta uudisrakentamisen energianvähennystoimista. Nykyisen useiden vuosikymmenten aikana rakennetun rakennuskannan julkisivuissa on käytetty monia erilaisia materiaaleja, joiden kestävyyttä muuttuvassa ilmastossa ei tarkkaan tunneta. Tämän lisäksi monien käytössä olevien rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta on jo nykyisessä ilmastossa varsin vaurioherkkää. Tässä julkaisussa arvioidaan nykyisten julkisivutyyppien kestävyyttä, vaurioitumismekanismien ja vaurioitumisnopeuden muutoksia sekä korjaus- ja suojausmahdollisuuksia muuttuvassa ilmastossa. Tässä esiselvityksessä keskitytään ensisijaisesti huokoisten kiviainespohjaisten julkisivu- ja parvekemateriaalien vauriomekanismeihin sekä niiden keskeisimpiin korjaustapoihin. Pääpaino on 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa rakennuksissa, jolloin selvitys kattaa yli 80 % rakennuskannasta. Esiselvitys perustuu tutkijoiden kokemuksiin julkisivujen vaurioitumisesta ja korjaamisesta sekä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksella aiemmin tehtyihin julkisivujen vaurioitumiseen ja korjausmahdollisuuksiin liittyviin tutkimuksiin.
Description: Kuvaa 9 sivulla 19 päivitetty 24.9.2014.
Subject: julkisivut
parvekkeet
kestävyys
ilmastonmuutokset
vaikutukset
rakennusaineet
korroosio
rapautuminen
vauriot
korjausrakentaminen
rakennukset
rakennuskanta
kunnossapito
korjaus
suojaus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record