Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37981

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY7_2010_Selvit ... n_rajaamismenettelysta.pdf 4.506Mb PDF View/Open
Title: Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
Other contributor: Hanski, Minna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 7/2010
ISBN: 978-952-11-3739-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37981
Abstract: Vuonna 2007 hyväksytyssä hallitusohjelmassa edellytetään hedelmänja marjantuotannon esteiden selvittämistä pohjavesialueilla. Tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin selvitystyö, jonka tarkoituksena oli selventää pohjavesialueiden rajaamismenettelyä ottaen huomioon rajaamisesta aiheutuvat rajoitukset erityisesti hedelmän- ja marjanviljelylle. Hankkeessa tehtiin hydrogeologisia lisäselvityksiä kuudella pohjavesialueella, testatiin uusien tutkimusmentelmien soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta, arvioitiin pohjavesialueiden lisäselvitysten tarvetta valtakunnallisesti sekä laadittiin yhteenveto asiaa koskevasta lainsäädännöstä, ohjeista ja suosituksista. Viidellä alueella kuudesta ilmeni rajoissa korjattavaa, kun pohjavesiesiintymiä selvitettiin aiempaa tarkemmin. Kiireellisiä selvitystarpeita todettiin noin 90 pohjavesialueella ja näiden lisäselvitysten kustannuksiksi arvioitiin yli 2 miljoonaa euroa.Hanketta ohjasi maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ja sen toteutuksesta vastasi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Subject: pohjavesi
pohjavesialueet
kartoitus
maatalousalueet
maankäyttö
rajat
torjunta-aineet
lainsäädäntö
ympäristöriskit
hydrogeologia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record