Uudet menetelmät ympäristöntutkimuksessa ja seurannassa – pilottina Säkylän Pyhäjärvi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37985

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_9_2010_Uudet ... istontutkimuksessa_low.pdf 2.803Mb PDF View/Open
Title: Uudet menetelmät ympäristöntutkimuksessa ja seurannassa – pilottina Säkylän Pyhäjärvi
Author: Lepistö, Ahti; Huttula, Timo; Granlund, Kirsti; Kiirikki, Mikko; Kirkkala, Teija; Koponen, Sampsa; Koskiaho, Jari; Liukko, Ninni; Malve, Olli; Pyhälahti, Timo; Rasmus, Kai; Tattari, Sirkka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 9/2010
ISBN: 978-952-11-3753-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37985
Abstract: Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa tulevat jatkossa vieläkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla etsitään kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja vesiensuojeluongelmiin. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät leudot talvet aiheuttavat haasteita sekä hajakuormituksen vähentämistavoitteille että ympäristön seurannalle. Ympäristöntutkimuksessa ja -seurannassa tarvitaan uusien menetelmien käyttöönottoa, mutta menetelmät vaativat kehitystyötä, testausta ja validointia. Tekesin rahoittaman CatchLake-hankkeen päätavoitteena oli uusien menetelmien testaaminen pilottialueen mittakaavassa. Alueena oli vesihuollon ja virkistyskäytön kannalta merkittävä Säkylän Pyhäjärvi valuma-alueineen. Hanke koostui kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: mallinnuksesta, mittauksista valuma-alueella ja järvellä, sekä kaukokartoituksesta. Julkaisussa tarkastellaan uutta tietoa ympäristöntutkimuksessa ja seurannassa, sekä pohditaan uuden tiedon käyttöä, sovelluksia sekä mahdollisia kehityssuuntia.
Subject: järvet
rehevöityminen
vedenlaatu
ravinteet
kuormitus
mallintaminen
mittaus
kaukokartoitus
menetelmät
mittaustekniikka
vesiensuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record