Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37993

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY30_2009.pdf 4.479Mb PDF View/Open
Title: Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma
Author: Aspelund, Paula; Pykälä, Juha
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 30/2009
ISBN: 978-952-11-3542-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37993
Abstract: Kalliorikko (Saxifraga adscendens) on rikkokasvien heimoon kuuluva pienikokoinen kasvi, joka on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi (VU). Se on luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji. Viimeisen noin sadan vuoden aikana kalliorikon esiintymien lukumäärä on vähentynyt noin kolmanneksella. Tämä työ toimii lajin yleisesittelyn lisäksi suojeluohjelmana, jossa annetaan kasvupaikkakohtaisia suojelu- ja hoitosuosituksia lajin harvinaistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Kalliorikko viihtyy paisteisilla, avoimilla ja kalkkipitoisilla kallioilla Etelä-Suomessa. Sitä tavataan Uudellamaalla Lohjanjärven alueella ja Lounais-Suomessa Kemiönsaaressa, Salossa ja Kaarinassa. Kalkkipitoiset kalliot ovat Suomessa luonnostaan harvinaisia, ja suurta osaa edustavimmista kalkkikallioistamme on louhittu. Monet kalliorikkoesiintymät ovat hävinneet rakentamisen seurauksena. Suurinta osaa nykyesiintymistä uhkaa umpeenkasvu metsäpalojen, metsälaidunnuksen ja puun kotitarvekeruun loputtua. Laakeille kallioalueille on myös monin paikoin istutettu metsää. Hoitotoimilla kasvupaikkoja voidaan kuitenkin palauttaa lajille sopiviksi ja esiintymien tilaa parantaa. Kalliorikko hyötyy varjostavan ja umpeuttavan puuston harvennuksesta ja puiden taimien poistosta. Kasvupaikoille kertyvän karikkeen sekä runsaimman sammal- ja jäkäläkasvuston laikuittainen poistaminen edistää kalliorikon siementen itämistä. Sopivilla hoitotoimilla laji voidaan myös saada maaperän siemenvarastosta palaamaan vanhoille kasvupaikoilleen. Suojelemattomien esiintymien perustaminen luonnonsuojelualueiksi tai rajaaminen erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkoina on tärkeää, jotta esiintymät eivät häviäisi esimerkiksi rakentamisen seurauksena.
Subject: kalliorikko
uhanalaiset kasvit
rauhoitetut kasvit
esiintymät
kasviston suojelu
hoito
suojelusuunnitelmat
luonnonsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record