Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37996

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY41_2009_Jalop ... t_sivut_1_43_luvut_1_6.pdf 4.373Mb PDF View/Open
SY41_2009_Jalop ... sivut_44_82_luvut_7_13.pdf 3.012Mb PDF View/Open
Title: Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit
Other contributor: Leinonen, Reima
From, Stella
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 41/2009
ISBN: 978-952-11-3626-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37996
Abstract: Jalopuita kasvavat ympäristöt ovat Suomessa yleensä pienialaisia, mutta niissä elää runsas niille omaleimainen eliölajisto. Luontaiset jalopuuympäristöt ovat kokeneet suuria muutoksia, niitä on raivattu pelloiksi, jäänyt rakentamisen jalkoihin tai niiden luonne on muuttunut umpeenkasvun ja kuusettumisen myötä. Jalopuita on myös kaadettu moniin käyttötarkoituksiin. Uusimmassa uhanalaisten lajien luettelossa on uhanalaisiksi arvioitu suuri määrä jalopuuympäristöjen lajeja, joista monilla on jäljellä vain yksittäisiä esiintymispaikkoja tai ne ovat alunperinkin esiintyneet hyvin rajoitetusti. Esiintymispaikat ovat usein niin suppeita, että pienetkin elinympäristön muutokset voivat uhata niiden vaativimpia lajeja. Jalopuuympäristöjen ja niiden lajiston säilyminen edellyttää suojelun lisäksi usein myös hoitoa. Tieto jalopuuympäristöjen uhanalaisesta lajistosta ja käytännön hoidossa tehtävät ratkaisut eivät aina kohtaa toisiaan. tilanteen parantamiseksi Hyönteistensuojelun neuvottelukunta järjesti syksyllä 2006 Karjaalla Mustion linnassa seminaarin ”Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit”. Seminaarin esitelmät käsittelivät sekä jalopuuympäristöjen uhanalaisia lajeja eliöryhmittäin että jalopuuympäristöjen rakennepiirteitä ja kohteiden hoitoa. Luontaisten jalopuuympäristöjen lisäksi esiteltiin myös ihmisen luomia jalopuuympäristöjä kuten kartanopuistoja ja kaupunkipuistoja. Puistot jalopuineen toimivat monien eliöryhmien lajeille merkittävinä korvaavina elinympäristöinä, joihin ne ovat voineet siirtyä luontaisten ympäristöjen vähetessä. Näitä kohteita hoidettaessa eliölajistoa ei yleensä ole otettu riittävästi huomioon. Tämä julkaisu on koottu seminaarissa pidettyjen alustusten pohjalta kirjoitetuista artikkeleista joita on täydennetty luontaisia ja rakennettuja jalopuuympäristöjä esittelevällä johdannolla. Julkaisun tavoitteena on esittää monipuolinen katsaus yhteen lajiston monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta merkittävään elinympäristökokonaisuuteen.
Subject: jalopuut
lehtipuut
metsät
lehdot
puistot
puutarhat
hyönteiset
käävät
jäkälät
elinympäristö
luontotyypit
uhanalaiset lajit
uhanalaiset kasvit
luonnon monimuotoisuus
ympäristönhoito
maisemanhoito
metsänhoito


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record