The 2008 evaluation of SYKE

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37999

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
FE_4_2009.pdf 2.703Mb PDF View/Open
Title: The 2008 evaluation of SYKE
Author: Leemans, Rik; Hordijk, Leen; Horvat, Milena; Johansson, Thomas B.; Leroy, Pieter; Peterson, Kaja
Publisher: Finnish Environment Institute
Date: 2009
Language: en
Belongs to series: The Finnish Environment 4/2009
ISBN: 978-952-11-3383-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37999
Abstract: Riippumaton kuusijäseninen kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi SYKEn tutkimustoimintaa ja asiantuntija-palveluita marraskuussa 2008. Työssään se hyödynsi saamiansa taustamateriaaleja ja tekemiänsä kysely- ja haastatteluaineistoja. Arviointipaneelin mukaan SYKE on aktiivinen ja elinvoimainen laitos. SYKEn menetelmälliset vahvuudet ovat laitoksen kehittämissä tieteellisissä lähestymistavoissa ja työkaluissa, jotka pohjautuvat sen laajoihin ympäristötietovarantoihin. Panelistien keskeisimmät suositukset liittyvät tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden organisatoriseen jakoon, operatiivisiin 24/7-palveluihin, neuvottelukunnan rooliin sekä SYKEn rooliin ja asemaan ympäristönsuojelun kentässä, erityisesti ympäristöpolitiikan tukemisessa. Panelistien näkemysten mukaan SYKEllä on hyvät mahdollisuudet vahvistaa ennakoivaa roolia monessa: arvioida ympäristöpolitiikan toteutumista, kehittää kestävän kehityksen strategioita ja skenaarioita sekä tuottaa tietoa eri politiikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Panelistit suosittelevat tutkimuksen ja politiikan välisen yhteyden vahvistamista luomalla osallistumiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin perustuva lähestymistapa, jossa hyödynnetään SYKEn ympäristöosaamista ja sidosryhmien tarpeita. SYKEn ympäristöön liittyvät paikkatiedot ja sosio-ekonomiset tiedot mahdollistavat yhdessä innovatiivisten yhdennettyjen arviointien tekemisen. Panelistien näkemyksen mukaan tavoite lisätä SYKEn yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa, ympäristö ja luonnonvarat -konsortion perustaminen sekä osallistuminen strategisen huippuosaamisen keskittymien ohjelmiin ovat kaikki tärkeitä SYKEn kehittymisen kannalta.
Subject: tutkimuslaitokset
asiantuntijaorganisaatiot
kansainvälinen arviointi
ympäristöntutkimus
toiminta
kehittäminen
Suomen ympäristökeskus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record