Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38011

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_43_2009.pdf 4.660Mb PDF View/Open
Title: Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020
Other contributor: Sten, Sirje
Mauno, Ulla
Publisher: Pirkanmaan ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 43/2009
ISBN: 978-952-11-3663-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38011
Abstract: Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma on Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskusten toimialueiden yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa on sovellettu SOVA-lain eli viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaista ympäristöarviointia. Jätesuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen jätehuollon nykytila sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet vuoteen 2020. Vuonna 2020 jätehuollon tavoitetila Etelä- ja Länsi-Suomessa on, että jätemäärä on vähentynyt, hyödyntäminen lisääntynyt sekä jätehuolto on suunnitelmallista. Jätesuunnitelma keskittyy kuuden painopisteaiheen jätehuollon suunnitteluun: Rakentamisen materiaalitehokkuus, Biohajoavat jätteet, Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet, Pilaantuneet maat, Tuhkat ja kuonat, Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa. Suunnitelmassa esitetään painopistekohtaisten tavoitteiden lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset ja keskeiset toimenpiteet sekä toteuttamisesta vastuussa olevat tahot. Jätesuunnitelmassa esitetty, kuinka seuranta hoidetaan jätesuunnitelmakaudella ja millaisia indikaattoreita seurannassa käytetään.
Subject: jätehuolto
jätteet
käsittely
suunnitelmat
ympäristövaikutukset
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record