Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman ympäristöselostus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38023

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_44_2009.pdf 3.078Mb PDF View/Open
Title: Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman ympäristöselostus
Author: Salmenperä, Hanna; Sten, Sirje
Publisher: Pirkanmaan ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 44/2009
ISBN: 978-952-11-3665-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38023
Abstract: Ympäristöselostuksessa esitellään Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005), SOVA-lain, mukaisen ympäristöarvioinnin vaiheita ja sisältöä. Jätesuunnitelma on Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskusten toimialueiden yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin jätesuunnitelman painopistekokonaisuuksista. Arvioitavat vaihtoehdot muodostettiin jätesuunnitteluryhmän ja asiantuntijaryhmien yhteistyönä. Merkittävien vaikutusten tunnistamisessa käytettiin perustana SOVA-asetuksen arviointikriteereitä. Ympäristöarviointi on suoritettu suunnittelun rinnalla ja se on ohjannut jätesuunnitelman sisältöä ja tavoitteita. Vaikutusten arviointi on selkeyttänyt painopisteissä valittuja linjauksia. Selostuksessa esitellään lyhyesti jätesuunnitelman kannalta keskeisiä suunnitelmia ja ohjelmia. Näistä keskeisin on valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka toteuttamisessa alueellinen jätesuunnitelma on tärkein työväline. Lisäksi selostuksessa kuvataan suunnittelualueen ympäristön nykytilaa niiden indikaattoritietojen osalta, joihin jätehuollon kysymykset ja erityisesti valitut painopisteet kytkeytyvät sekä nykytilan kehitys, mikäli jätesuunnitelma ei toteudu. Selostus sisältää myös jätesuunnitelman seurantaohjelman.
Subject: jätehuolto
jätteet
käsittely
suunnitelmat
ympäristövaikutukset
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record