Suomen uhanalaisia lajeja: Rupilisko (Triturus cristatus)

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38033

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY34_2009.pdf 4.346Mb PDF View/Open
Title: Suomen uhanalaisia lajeja: Rupilisko (Triturus cristatus)
Author: Vuorio, Ville
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 34/2009
ISBN: 978-952-11-3562-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38033
Abstract: Tämä rupiliskon suojeluohjelma tehtiin LIFE -hankkeen ”Protection of Triturus cristatus in Eastern Baltic Region” aikana. Hankkeessa karttui uutta tietoa rupiliskon levinneisyydestä ja lisääntymislampien lukumäärästä. Tarkentuneen esiintymisaluetiedon myötä laji luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi. Rupiliskon suurimmat uhat ovat metsätalous ja ilmastonmuutos. Lisääntymislampien valuma-alueella tehdyt hakkuut lisäävät lampiin tulevaa kiintoainesta ja ravinnevalumaa, jotka voivat muuttaa lammen lisääntymiskelvottomaksi. Lampien välialueilla tehdyt hakkuut vaikeuttavat rupiliskojen liikkumista lampien välillä, jolloin perinnöllinen vaihtelu vähenee. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lämpötila-, sadanta- ja tuulisuusmuutokset vaikuttavat lampien vesitalouteen. Jos lammet kuivuvat liian aikaisin, rupiliskojen ulkokiduksilla hengittävät toukat kuolevat. Leudontuneet talvet heikentävät rupiliskojen horroksen laatua. Suojeluohjelmassa ehdotetut toimenpiteet keskittyvät metsätalouden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien lieventämiseen. Suosituksiin kuuluvat lampien välialueiden kosteikkojen ennallistaminen, lampien syventäminen, uusien lampien kaivaminen erilaisiin ympäristötyyppeihin sekä lampien lähimetsien hoito siten, että lehti- ja lahopuuston osuus kasvaa.
Subject: rupilisko
salamanterit
sammakkoeläimet
uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
eläimistön suojelu
suojelusuunnitelmat
luonnonsuojelu
metsätalous
ilmastonmuutos
luonnonhoito


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record