Suomen uhanalaisia lajeja: Nummimatara (Galium saxatile). Suojeluohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38034

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_31_2009.pdf 2.048Mb PDF View/Open
Title: Suomen uhanalaisia lajeja: Nummimatara (Galium saxatile). Suojeluohjelma
Author: Aspelund, Paula
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 31/2009
ISBN: 978-952-11-3544-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38034
Abstract: Nummimatara (Galium saxatile) on pienikokoinen matarakasvien heimoon kuuluva kasvi, joka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). Se on luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji. Suomessa nummimataraa tavataan vain Raumalla ja Raaseporissa, ja lajilla on alle kymmenen tunnettua nykyesiintymää. Tämä työ toimii uhanalaisen nummimataran yleisesittelyn lisäksi lajin suojeluohjelmana, jossa esitetään kasvupaikkakohtaisia suojelu- ja hoitosuosituksia lajin taantumiskehityksen hidastamiseksi. Nummimatara viihtyy avoimilla kasvupaikoilla kuten kedoilla, lehdesniityillä ja valoisissa metsissä. Se hyötyy laidunnuksesta, joka pitää kasvupaikat sopivan avoimina ja kilpailevan kasvillisuuden matalana. Lähes kaikki nummimataran kasvupaikat Suomessa ovat entisiä laidunmaita, jotka ovat laidunnuksen loputtua hiljalleen heinittyneet ja pensoittuneet. Laji on hävinnyt joiltakin kasvupaikoiltaan ja monet esiintymät ovat pienentyneet voimakkaasti. Oikein suunnatuilla hoitotoimenpiteillä esiintymien tilaa voidaan kuitenkin parantaa. Nummimatara hyötyy kasvupaikoilla säännöllisesti tehtävästä niitosta ja puiden taimien poistosta. Tarvittaessa myös yksittäisiä täysikokoisia puita voidaan poistaa kasvupaikkojen valaistusolojen parantamiseksi. Suojelemattomien kasvupaikkojen perustaminen luonnonsuojelualueiksi tai rajaaminen erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkoina on tärkeää, sillä laji on esiintymien vähäisen määrän takia erityisen suuressa vaarassa hävitä maastamme lähitulevaisuudessa.
Subject: nummimatara
uhanalaiset kasvit
rauhoitetut kasvit
esiintymät
levinneisyys
kasviston suojelu
hoito
suojelusuunnitelmat
luonnonsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record