Touch and Feel : The Role of Tactile Qualities on Board Packages

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211982
Title: Touch and Feel : The Role of Tactile Qualities on Board Packages
Alternative title: Pinta ja muoto : pakkauksien tunto-ominaisuudet tuotekehityksen eri vaiheissa
Author: Saastamoinen, Ilkka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211982
http://hdl.handle.net/10138/38042
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: The aim of this study was to describe how the tactile properties have been taken into consideration in packages value chain and which aspects in packaging are important for consumers in the future. Packages were devided in study to cheaper everyday bulk products and more expesive luxury products. The scope of this study covers the marketing side of board packaging. Theory part discusses how packaging and the design of packages relate to product branding. The discussion is based on a few of the main theories and presents the key points of how design and shape are important factors in a package’s value chain. In the empirical part of this study the data were collected by qualitative interviewievs Finnish professionals working in different parts of packaging value chain. The professionals represented Brand owners, Advertising agencies and Package manufacturers. Altogether 10 qualitative theme interviews were carried out. Idea was to find out how decisions concerning the choice of board material are made in the packaging value chain and what role does haptical qualities have. Interviewees were asked about the environmental aspects in package design. The term “touch and feel” is used in this study to represent the whole experience when the consumer takes the package from the shelf and feels its surface and shape. Package manufacturers have more influence on the packaging board selection process than brand owners, while design agencies usually do not even participate in material selection. The cost of the package become more important factor in bulk and less expensive products than in more expensive products. If a product has a leading position in the market, companies try to reduce packaging costs. Finnish brands have not yet incorporated touch and feel properties into board packages. Design and shape can affect to package's desirability in store. Quality of package relates straight to quality of product in consumers mind. Haptic properties could increase the perceived quality in products. Environmental aspects came up as a key trend in package design and manufacture. But at the same time it was argued that nobody is going to buy the product just because it has an ecological package. Role of the package is to express products qualities and protect it.Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten pakkauksien tunto-ominaisuudet on otettu huomioon koko pakkausketjussa ja mitkä näistä ominaisuuksista ovat tärkeitä kuluttajille tulevaisuudessa. Pakkaukset jaettiin tutkimuksessa edullisiin jokapäiväisiin bulkkituotteisiin ja kalliimpiin luksustuotteisiin. Tutkimus rajattiin kartonkipakkausten markkinoinnillisiin näkökohtiin. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan pakkauksia ja pakkaussuunnittelua osana tuotteen brändäystä. Teoreettiset lähtökohdat rakentuvat keskusteluihin siitä, miten pakkaussuunnitelussa pakkauksen muoto ja suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä pakkauksen arvoketjussa. Empiirinen osuus tutkimuksesta tehtiin laadullisina teemahaastatteluina suomalaisille ammattilaisille, jotka työskentelevät pakkausketjun eri tehtävissä. Haastateltavat edustivat brändin omistajia, mainostoimistoja ja pakkauksen valmistajia. Aineisto koostui kymmenestä laadullisesta haastattelusta. Ideana oli tutkia sitä, miten päätöksiä materiaalista tehdään pakkausketjun eri vaiheissa ja mikä rooli tunto-ominaisuuksilla on tässä valinnassa. Haastateltavilta kysyttiin myös pakkauksien ympäristövaikituksista. Termiä “touch and feel” on käytetty tutkimuksessa kuvaamaan pakkauksen pinnan ja muodon vaikutusta kuluttajaan, joka ottaa tuotteen hyllystä. Pakkauksen valmistajilla on enemmän vaikutusta pakkauskartongin valintaan kuin brändinomistajilla, kun taas mainostoimistot eivät yleensä ota osaa materiaalin valintaan. Pakkauksen kustannukset tulevat tärkemmäksi edullisemmissa bulkkituotteissa kuin kalliimmissa tuotteissa. Jos tuotteella on hallitseva markkina-asema yritykset koittavat alentaa pakkauskustannuksia. Suomalaiset brändit eivät vielä ole sisällyttäneet tunto-ominaisuuksia kartonkipakkauksiinsa. Pakkauksen suunnittelulla ja muodolla voidaan myös vaikuttaa pakkauksen haluttavuuteen kaupassa. Pakkauksen laadulla vaikutetaan suoraan kuluttajan mielikuvaan tuotteen laadusta. Tunto-ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa tuotteen koettuun laatuun. Luontoystävälliset ominaisuudet pakkauksissa ovat trendinä pakkausten suunnittelussa ja valmistuksessa. Kuitenkin samaan aikaan väitetään, että kukaan ei osta tuotetta vain koska sen pakkaus on ekologinen. Pakkauksen tarkoitus on ilmentää tuotteen ominaisuuksia ja suojata sitä.
Subject: package
tactile
trends
board packages
haptic qualities
touch
packaging industry
pakkaus
kartonki
tunto-ominaisuudet
pakkausteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_hi.pdf 1.550Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record