”Mut sit ku se rupes luottaa muhun” : nuorten näkökulmia lastensuojelun auttamisjärjestelmään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272289
Title: ”Mut sit ku se rupes luottaa muhun” : nuorten näkökulmia lastensuojelun auttamisjärjestelmään
Author: Laurila, Anneli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272289
http://hdl.handle.net/10138/38092
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkimuksessani tarkastelen lastensuojelun auttamisjärjestelmää. Tutkimukseni tekee näkyväksi niin lastensuojelun sosiaalityötä avohuollossa kuin siihen linkittyvää yhteiskunnallista auttamisjärjestelmää. Kriittisen realismin viitekehyksen mukaisesti tutkimukseni lähtökohdat ovat auttamisjärjestelmään kohdistuvassa kriittisessä tarkastelussa ja ilmiöiden yhteyksien selittämisessä. Tavoitteena on tuoda esiin auttamisjärjestelmän mahdollisia puutteita ja kehittämistarpeita erityisesti nuorten näkökulmien ja heidän asiakasprosessien kautta. Kyseessä on tapaustutkimus kahden kodin ulkopuolelle sijoitetun nuoren, Kertun ja Markuksen näkemyksistä auttamisjärjestelmästä sekä heidän tapauksiin linkittyvästä asiakirja-aineistosta. Tutkimusaineistoni on kaksiosainen sisältäen lastensuojelun sosiaalityön asiakirja-aineiston ja nuorten haastatteluaineiston. Tutkimukseni haastatteluaineisto muodostuu Kertun ja Markuksen haastatteluista, jotka olen kerännyt lastensuojelun palvelujen kehittämiseksi perustetun nuorten ryhmätoiminnan yhteydessä. Tarkastelen millaisena auttamisjärjestelmä näyttäytyy asiakirjojen valossa ja millaisena se näyttäytyy nuorten näkemysten valossa. Erityisesti kohdennan huomion auttamisjärjestelmän kriittisiin kohtiin nuorten elämän muotoutumisen kannalta. Lähtökohdiltaan tutkimukseni kuuluu lapsuus- ja nuorisotutkimukseen. Tutkimukseni asettuu ajankohtaiseen lapsikäsitykseen lapsesta ja nuoresta oman elämänsä asiantuntijana. Kriittisinä kohtina auttamisjärjestelmässä näyttäytyvät nuorten useat siirtymät auttajatahojen välillä ja tiheät työntekijävaihdokset, jotka katkovat luottamuksellisia asiakassuhteita ja vaikeuttavat tavoiteltavan muutoksen suuntaa. Lisäksi nuorten kokemukset ulkopuolisuudesta lastensuojelun prosessissa herättävät kysymyksiä miten lapsikeskeinen työtapa ja osallistava asennoituminen lapsiin ja nuoriin käytännössä toteutuu. Pirstaleinen auttamisjärjestelmä luo kaoottisuutta, joka näkyy tiedon puutteena nuorilla, mutta yhtä lailla auttamisjärjestelmässä toimijoilla. Tämä vaikeuttaa avun kohdentumista oikein, ja riittävän intensiivisenä riittävän varhain. Nuoret tuovat esiin työntekijöiden vaihtuvuuden merkittäväksi auttamisjärjestelmän heikkoudeksi, sillä edellytyksenä avun vastaanottamiselle ja muutokselle on luottamuksellinen suhde auttajaan. Auttamistyön juuri on suhdeperustaisessa työssä, jota pitkälle pirstaleisessa ja kompleksisessa auttamisjärjestelmässä olisi erityisen tärkeää vaalia.
Subject: tapaustutkimus
auttamisjärjestelmä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record