Medietränade politiker : Förhållandet mellan journalister och politiker i två olika valrörelser 2007 och 2011

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272258
Title: Medietränade politiker : Förhållandet mellan journalister och politiker i två olika valrörelser 2007 och 2011
Author: Lindfors, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272258
http://hdl.handle.net/10138/38107
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: I avhandlingen undersöks hur politiker i Finland medietränas inför mötet med journalister. Studien tar upp skillnader mellan partiernas medieträning inför riksdagsvalen 2007 och 2011 och redogör för hur politiker, journalister och medietränare upplevde denna träning. Avhandlingen fokuserar rätt långt på det konkreta mötet mellan politiker och journalister i valrörelserna och hur det uppfattas av de berörda parterna. Utifrån de ovan nämnda aktörsgruppernas synpunkter diskuteras även medieträningens inverkan på hur medborgarna uppfattar politiken och politikerna. Detta diskuteras mot bakgrunden av teorin om professionalisering av politiken och journalistiken. Grundmaterialet består av temaintervjuer med fem politiska journalister, sju kandidater som ställde upp i riksdagsvalen samt med en medietränare och en stilkonsult. Samtliga åtta riksdagspartiers kampanjledare eller utbildningsansvariga intervjuas kring partiernas mediträning, både inför valet 2007 och valet 2011. Medieträning i Finland går rätt långt ut på att ge politiker grundläggande redskap inför intervjuer i tv eller tidning. Partiledarna får mest stöd och träning, medan den breda massan kandidater lämnas ensamma. Deras okunskap om det journalistiska arbetet är stor. Avhandlingen visar också att medialiseringen av politiken lett till ett ökat behov av medieträning, dvs kunskap om hur journalister och politiker arbetar. De två yrkesgrupperna har glidit längre från varandra vilket skapat konflikter i mötet dem emellan. Misstroendeförhållanden och fördomar men också osäkerhet och rädsla frodas på både redaktioner och i riksdagshuset. Politikerna är oftast skeptiska till journalisternas sätt att jobba, medan journalisterna anser att politikerna inte förstår hur medierna fungerar. Politikerna har även lärt sig metoder att kringgå journalisternas frågor vilket skapar irriation på redaktionerna. Gällande medieträningens inverkan på valresultatet kan nämnas att det för partiernas del inte hängde på hur mycket medieträning partiet ordnat. För den enskilda kandidaten kan träningen däremot ha större betydelse. Avhandlingen visar även tecken på att medieträningen har större effekt på mötet mellan journalisten och politikern än på förhållandet mellan politikern och väljaren. Medieträningens effekter på väljarna är dock svåra att mäta. Effekterna är oftast osynliga och ska egentligen inte märkas för att ha uppnått resultat. I bästa fall kan medieträning ändå leda till ett ökat allmänt intresse och ökad kunskap om politik hos medborgarna.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johanna Lindfors gradu 2012.pdf 1.599Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record