Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301291674
Title: Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta
Author: Jukarainen, Anna-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301291674
http://hdl.handle.net/10138/38125
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mitä etnografeina toimineiden oppilaiden tekemät havainnot kertovat luokkayhteisön toiminnasta. Tutkimuksen lähtökohtana on lapsinäkökulmainen tutkimus, jossa lapset toimivat tiedon tuottajina. Pyrkimyksenä on saada lasten ääni kuuluviin niin tutkimuksessa kuin käytännössä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!" –tutkimushanketta (TelLis, projektinumero 1134911). Tutkimusaineistoani ovat Lapset etnografeina –menetelmällä (Hohti 2010) kerätyt luokkapäiväkirjat, jotka ovat tutkimusluokan 29 oppilaan kirjoittamia. Kahdeksan kuukauden tutkimusjakson aikana oppilaat olivat kolmannella ja neljännellä luokalla. Päiväkirjatekstejä tuotettiin 52 kappaletta. Luokkapäiväkirjat sisältävät oppilaiden kirjoittamia havaintoja sekä tarinoita. Analyysini kohdistui päiväkirjanarratiiveissa kuvattuun oppilaiden toimintaan. Analyysin tuloksena selvisi, että suurin osa oppilaiden kirjoittamista havainnoista oli toisten oppilaiden toimintaa, ja esimerkiksi opettajan toiminnasta kerrottiin huomattavasti vähemmän. Sisällönanalyysissa oppilaiden toimintaa koskevista havainnoista muodostui kolme pääluokkaa: virallinen, informaali ja fyysinen koulu. Päiväkirjateksteistä oli tunnistettavissa oppituntien virallinen skripti sekä sen kanssa kilpaileva oppilaiden vastaskripti. Luokkapäiväkirjoista ilmeni, että oppilaiden toimijuuden ja kouluinstituution kontrollin välillä oli jännitteinen suhde. Luokkayhteisössä oppilaan ammattitaito oli sukupuolittunut: teksteissä esiintyi huomattavasti enemmän poikien kuin tyttöjen informaalin ja fyysisen koulun toimintaa.The purpose of this study was to examine child-ethnographers’ views on life in classroom. The child-centered approach of the study involves children’s active participation in data-collection. The aim is to give children a voice in research and practice. The study is part of the research project "Children tell of their well-being – Who listens? Listening to children's voices and receiving their stories” (TelLis, 1134911) financed by the Academy of Finland. The research data were collected by using a research method "Children as ethnographers" (Hohti 2010). 29 pupils worked as co-researchers and observed their classroom during an eight-month period in 2010 when they were on the 3rd and 4th grade. The data consists of 52 writings of the pupils and some stories. The analysis focused on the classroom action described in the narratives. The analysis revealed that children drew attention mainly on pupils' action in the classroom. The action took place in three layers of the school: the formal school, the informal school and the physical school. The power was constructed between the official script and the pupils' counterscript that both affected the classroom interaction. Children's writings showed that there was tension between pupils' agency and control of the school institution. The pupils' competence in the official layer was gendered: there were notably more observations of boys' activity in the informal and physical school.
Subject: child-centered research
classroom research
ethnography
children as researchers
formal school
informal school
physical school
lapsinäkökulmainen tutkimus
lapset kanssatutkijoina
etnografia
luokkahuonetoiminta
informaali koulu
virallinen koulu
fyysinen koulu
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapsietn.pdf 1.004Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record