Työttömyysvakuutusjärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272298
Title: Työttömyysvakuutusjärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena
Author: Nissilä, Ilkka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272298
http://hdl.handle.net/10138/38214
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Julkisyksityisten kumppanuuksien yleistyminen 2000-luvulla julkisen palvelun tuotannossa on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten kahden eri hallintologiikan yhdistäminen tällaisten kumppanuuksien hallinnossa on organisoitu. Suomalaisen korporatiivisen syntyhistorian omaavat sosiaalivakuutusjärjestelmät tarjoavat omaleimaisen esimerkin jo pitkään jatkuneesta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyöstä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa suomalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän hallinnollista logiikkaa julkisyksityisenä kumppanuutena tarkasteltuna. Dokumentaarisen sisällönanalyysin myötä muodostetaan kuva työttömyysvakuutusjärjestelmän organisaatiokentästä ja sen hallinnosta. Tämä organisaatiokenttä muodostaa tutkittavan tapauksen julkisyksityisten organisaatiokenttien tapaustutkimuksessa. Analyysin perustana oleva aineisto koostuu järjestelmää ohjaavasta lainsäädännöstä, kentällä toimivien organisaatioiden toimintakertomuksista ja raporteista, sekä valikoiduista eri toimijoiden internet-sivuista. Organisaatiokenttäteoreettinen roolijako onnistuu melko hyvin vangitsemaan työttömyysvakuutusjärjestelmän hallinnollisen organisoinnin. Tämän hallinnollisen organisoinnin perusteella työttömyysvakuutusjärjestelmä ei lukeudu suoranaisesti mihinkään yksittäiseen esitetyn teorian mukaiseen kumppanuustyyppiin. Sen sijaan järjestelmän hallinnon eri instituutioissa yhdistyy monipuolisella tavalla elementtejä sekä julkisen että yksityisen hallintologiikan ideaaleista. Voikin sanoa työttömyysvakuutusjärjestelmän olevan pitkään jatkunut aidosti julkisyksityinen kumppanuus. Tutkimus osoittaa omalta osaltaan yhden korporatiivisten sosiaaliturvajärjestelmän hallinnon julkisyksityisen luonteen. Jatkotutkimuksen arvoista onkin ottaa vertailuun myös muut korporatiivisen sosiaalipolitiikan luomukset ja selvittää mitä erilaisia kehityssuuntia ja organisointitapoja nämä taustaltaan samakaltaiset järjestelmät noudattavat. Lisäksi julkisyksityisten kumppanuuksien tutkimukseen soveltuva käsitteistö kaipaa jatkokehitystä.
Subject: julkisyksityinen kumppanuus
korporatiivinen sosiaalipolitiikka
organisaatiokenttä
uusinstitutionalismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record