Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008–2009

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38273

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra9_2013.pdf 1.217Mb PDF View/Open
Title: Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008–2009
Author: Attila, Mikko
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2013
ISBN: 978-952-11-4143-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/38273
Abstract: Valtion ympäristölupaviranomaiset eli alueelliset ympäristökeskukset (13 kpl) ja ympäristölupavirastot (3 kpl) antoivat vuonna 2008 yhteensä 1009 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Näistä annettiin vuonna 2008 665 päätöstä (66 %) alueellisissa ympäristökeskuksissa ja 344 päätöstä (34 %) ympäristölupavirastoissa. Vuonna 2009 annettiin yhteensä 1034 lupapäätöstä, joista 765 päätöstä (74 %) alueellisissa ympäristökeskuksissa ja 269 päätöstä (26 %) ympäristölupavirastoissa. Näiden lisäksi myös kunnissa myönnettiin huomattava määrä ympäristölupia ympäristövaikutuksiltaan pienemmille toiminnoille. Eniten lupia myönnettiin eläinsuojille, jätteiden käsittelylle sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat 56–59 % kaikista myönnetyistä luvista. Lupia myönnettiin runsaasti myös jäte-vedenpuhdistamoille ja kemianteollisuuteen sekä kemikaalien tai polttoaineiden varastointiin, käyttöön tai käsittelyyn. Ympäristölupahakemuksista noin 48 % käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja noin 35 %:ssa käsittelyaika oli yli vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika oli 13–14 kuukautta. Asianosaisten muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin eniten turvetuotannon ja jätteenpolton lupiin liittyen. Valitus tehtiin 13–16 %:sta lupapäätöksiä. Ylivoimaisesti eniten valituksia tehtiin turvetuotannon luvista. Niiden lisäksi valitettiin runsaasti jätteiden käsittelyn, eläinsuojien ja kalankasvatuksen luvista.
Subject (ysa): ympäristönsuojelu
ympäristönsuojelulaki
ympäristöluvat
päätökset
tilastot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record