Pesivä varpuslinnusto (Passeriformes) Evon majavakosteikoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211990
Title: Pesivä varpuslinnusto (Passeriformes) Evon majavakosteikoilla
Author: Sola, Petri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211990
http://hdl.handle.net/10138/38275
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia (riistaeläintiede)
Abstract: Tutkimuksessa selvitettiin varpuslintujen pesimäaikaista esiintymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä majavien patoamilla tulva-altailla (12 kpl) ja majavatoiminnan ulkopuolisilla kontrollikosteikoilla (12 kpl). Myös muun linnuston esiintymistä selvitettiin. Tutkimusalue sijaitsi Kanta-Hämeessä Lammin Evolla. Lintulaskennat suoritettiin pistelaskentamenetelmällä alkukesinä 2008 ja 2009. Linnut jaoteltiin laskentaympyrän (r=50m) sisä- ja ulkopuolisiin ja sisäpuolelta kerättiin tiedot kohteen puustosta ja biotoopista. Erot majava- ja kontrollikosteikkojen varpuslinnustoissa tulivat selkeimmin esiin tarkasteltaessa laskentaympyrän sisäpuolisia määriä. Parimäärä, lajimäärä sekä lehvästössä ruokailevien, ilmasta saalistavien ja rastaiden parimäärät olivat majavakosteikoilla tilastollisesti merkitsevästi suuremmat kuin kontrollikosteikoilla. Pajulintu oli ainoa laji, jonka parimäärä oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi majavakosteikoilla, kun tarkastelualueena oli koko laskenta-alue. Kololinnut olivat ainoa lajiryhmä, joita esiintyi kontrollikosteikoilla enemmän kuin majavakosteikoilla. Koko linnuston laji- ja parimäärät olivat majavakosteikoilla laskentaympyröiden sisäpuolella tilastollisesti merkitsevästi suuremmat kuin kontrollikosteikoilla. Koko linnuston diversiteetti oli majavakosteikoilla huomattavasti suurempi kuin kontrollikosteikoilla, mutta varpuslintujen osalta diversiteeteissä ei ollut eroja. Varpuslintujen pari- ja lajimääriä selittivät lehtipuuston osuus kasvattavasti ja kuusen osuus vähentävästi, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Subject: Passeriformes
Castor canadensis
varpuslinnut
kanadanmajava
ekosysteemi-insinööri
majavakosteikko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sola_gradu.pdf 1.142Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record