The winding road from exclusion to ownership : Governance and social outcomes in contemporary forest conservation in northeastern Tanzania

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8623-6
Title: The winding road from exclusion to ownership : Governance and social outcomes in contemporary forest conservation in northeastern Tanzania
Author: Rantala, Salla
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences, Viikki Tropical Resources Institute
University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, Development Studies
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-03-08
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8623-6
http://hdl.handle.net/10138/38294
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Tropical forests are subject to global conservation efforts, while at the same time they are of direct value for local livelihoods in the developing world. Failure to reconcile conflicting global and local interests has led to situations where the costs of both forest loss and conservation are borne most heavily by those least able to afford them. Subsequently, conservation approaches have evolved from fully exclusionary ones (i.e. protected areas) to approaches involving local participation in forest management and efforts to mitigate livelihood losses or create social benefits from conservation. This study contributes to understanding how positive and negative social impacts of different forest conservation policies are distributed within forest adjacent communities in Tanzania, and what kind of governance practices may be associated with the observed outcomes. Through a mix of qualitative and quantitative social research methods, Studies I and II assessed the impacts and processes of compensated displacement from a forest protected area, the Derema corridor. Studies III and IV compared the outcomes and practices of Community-Based Forest Management (CBFM) to expectations of increased equity and effectiveness of forest management in the context of democratic decentralization in the same landscape. The results suggest that the negative impacts of displacement from the Derema corridor were most felt by women and the poorest segments of the affected communities, due to restricted access to production resources and a failure to access monetary compensation for the lost assets. A minority of better-off farmers emerged as relative winners by accessing considerable compensation and investing in improved livelihoods. The outcomes were conditioned by the procedures followed, marked by unpreparedness and disruptions in the presence of the implementing agencies, as well as the limited agency of local actors, especially women, in negotiations over the conditions of conservation and compensation. The limitations of monetary compensation for conservation-induced human displacement are discussed. As a result of CBFM, forest tenure security of local village communities has increased, but strict village forest rules preclude livelihood benefits, while some villagers have incurred costs from land appropriation for village forest reserves. The outcomes of forest rights devolution in the East Usambaras may be seen as path-dependent institutional reproduction that follows the previous exclusionary models of forest conservation. Enhanced deliberative processes, access to accountability measures, and increased awareness of procedural rights are central issues for improving CBFM equity and sustainability.Trooppisten metsien suojelua perustellaan maailmanlaajuisesti tärkeillä arvoilla kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Samalla metsät ovat myös tärkeitä paikalliselle toimeentulolle kehittyvissä maissa. Kun paikallisia ja globaaleja arvoja ei onnistuta yhteensovittamaan metsien suojelussa, syntyy ristiriitoja kehityksen ja suojelun tavoitteiden välille. Perinteisten suojelukeinojen kuten suojelualueiden perustamisen negatiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin on kiinnitetty huomiota, ja näiden rinnalle on noussut osallistavampia suojelutapoja, jotka pyrkivät korvaamaan tai minimoimaan suojelusta aiheutuvia haittoja paikallisille elinkeinoille. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka eri suojelukeinojen sosiaaliset vaikutukset jakautuvat paikallisyhteisöissä, ja kuinka uusia suojelukeinoja voitaisiin kehittää niin, että ne vastaisivat paremmin tasapuolisuuden ja köyhyyden vähentämisen tavoitteita. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kehitteillä on uusia metsiin perustuvia ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumiskeinoja. Laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä yhdistäneen tutkimuksen kohteena olivat Dereman suojelukäytävän perustaminen sekä yhteisömetsänhoito (Community-Based Forest Management) Itä-Usambaran vuorilla Tansaniassa. Dereman tapauksessa valtio siirtyi perustetun suojelualueen hallinnoijaksi ja alueella aiemmin maata viljelleille ihmisille maksettiin rahallinen korvaus. Yhteisömetsänhoidossa puolestaan kyläyhteisöt perustavat nk. kylämetsiä hallinnoimilleen alueille. Tulokset osoittavat, että Dereman käytävän perustamisen negatiiviset vaikutukset kohdistuivat erityisesti naisiin sekä köyhimpiin maanviljelijöihin, jotka eivät saaneet ollenkaan tai riittävää korvausta; sen sijaan jo ennestään parhaiten toimeentulevat viljelijät hyötyivät tilanteesta. Suojeluprosessi ei riittävästi ottanut huomioon paikallisia maanomistusolosuhteita ja toimijoiden eriarvoisuutta sekä neuvotteluissa suojelun tavoitteista ja keinoista että mahdollisuuksissa hyödyntää rahallista korvausta. Tutkimus osoittaa, että rahallisen korvauksen periaatteen soveltaminen trooppisessa metsänsuojelussa on haasteellista, jos eriarvoistavat vaikutukset halutaan välttää. Yhteisömetsänhoito on vahvistanut paikallista metsänomistusta politiikkaodotusten mukaisesti, mutta suojelupainotteisesta metsänhoidosta ei juuri saada hyötyjä, kun taas viljelysmaan menettäminen kylämetsiin on aiheuttanut konflikteja. Tutkimus kiinnittää huomiota demokraattisten suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien parantamiseen yhteisömetsänhoidossa, jotta sen tulokset olisivat kestävämpiä ja tasapuolisempia.
Subject: forest Sciences
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thewindi.pdf 1.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record