Bakteerit ja arkit itiöemissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211998
Title: Bakteerit ja arkit itiöemissä
Alternative title: Bacteria and archaea in fruiting bodies
Author: Pehkonen, Kati
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211998
http://hdl.handle.net/10138/38318
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mikrobiologi
Microbiology
Mikrobiologia
Abstract: Sienillä on keskeinen merkitys ekosysteemissämme ravinteiden kierrättäjinä ja sienijuurien muodostajina. Hajottaja- ja sienijuurisienistä suuri osa on kantasieniä. Kantasienet tuottavat elinkiertonsa suvullisen lisääntymisen vaiheessa itiöemän, jonka avulla ne tuottavat ja levittävät itiöitä, mahdollistaen sienen leviämisen uusille kasvupaikoille. Sienten itiöemien on osoitettu sisältävän bakteereita. Niiden esiintyminen itiöemissä saattaa liittyä itiöemien erilaistumiseen, säilymiseen, eläimiltä sekä taudeilta suojautumiseen ja vaikuttaa myös itiöemien ravintoarvoon. Toistaiseksi bakteerien määristä itiöemissä on vain vähän tietoa, joka perustuu täysin viljelymenetelmin tehtyihin tutkimuksiin. Eri sienilajien itiöemistä on löydetty hyvinkin erilaisia määriä bakteereita. Itiöemien ei ole aikaisemmin osoitettu sisältävän arkkeja ja niiden toimintaa sienissä on vasta alettu tutkia. Työssä löydettiin merkittäviä määriä bakteerien ja arkkien 16S rRNA -geenin kopioita kolmen pintasienijuuria muodostavan sienilajin ja kolmen hajottajasienilajin itiöemistä. Tämä on ensimmäinen kerta kun itiöemien on osoitettu sisältävän arkkeja. Bakteerien ja arkkien esiintyminen ja niiden 16S rRNA -geenien määrä itiöemissä osoitettiin molekyylibiologisten menetelmien PCR:n ja kvantitatiivisen PCR:n avulla. Nummitatin ja männynherkkutatin itiöemissä esiintyi arkkien geenikopioita merkitsevästi enemmän kuin bakteerien. Keltavahverossa ja känsätuhkelossa bakteerien geenikopioiden määrä näytti olevan arkkien kopiomäärää suurempi. Kahdessa hajottajasienessä, peltoherkkusienessä ja pökkelökäävässä, bakteerien ja arkkien geenikopioita oli keskenään samankaltainen määrä. Kaikista tutkituista itiöemistä nummitatti sisälsi eniten arkkien 16S rRNA -geenin kopioita. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella bakteerien ja arkkien esiintyminen on yleistä sienten itiöemissä. Tumattomien eliöiden esiintyminen itiöemissä huomattavina määrinä voi merkitä niiden välttämättömyyttä itiöemän kehitykselle ja olemassaololle ja näin ollen koko sienen elinkierrolle.Fungi play a crucial role in the ecosystem by recycling nutrients and forming mycorrhizal roots with plants. Many of the decomposer and mycorrhizal fungi are Bacidiomycetes. In the sexual reproduction stage, Bacidiomycetes produce fruiting bodies which enable them to produce and disseminate spores allowing fungi to spread to new growing sites. Fruiting bodies have been discovered to contain bacteria which may have a role in differentiation and maintenance of the fruiting body. They might also protect fruiting bodies against animals and diseases, and influence the nutritional value of the fruiting body. There is little knowledge about the amount of bacteria in the fruiting bodies. All previous research has been carried out entirely by cultivation-based methods and it shows that different fungal species contain very different amounts of bacteria. Some fruiting bodies have been shown not to contain easily cultivatable bacteria. The occurrence of archaea in fruiting bodies has not been previously studied and investigation into their function in fungi has only recently begun. In the present work significant amounts of bacterial and archaeal 16S rRNA -gene copies were discovered in the fruiting bodies of three ectomycorrhizal and three decomposer fungi species. This is the first time fruiting bodies have been shown to contain archaea. The occurrence of bacteria and archaea and the abundance of their 16S rRNA -genes in the fruiting bodies were determined using PCR ja quantitative PCR methods. Suillus bovinus and Boletus pinophilus fruiting bodies contained significantly more archaeal than bacterial gene copies. Cantharellus cibarius and Lycoperdon perlatum contained more bacterial than archaeal 16S rRNA -gene copies. In two decomposer fungi fruiting bodies, Agaricus arvensis and Piptoporus betulinus, the abundance of bacterial and archaeal gene copy numbers were equal. Suillus bovinus fruiting bodies had the largest copy number of archaeal 16S rRNA -genes from all species investigated. According to the results obtained in this work, the occurrence of bacteria and archaea might be common in fruiting bodies. The presence of bacteria and archaea in significant amounts in fruiting bodies may indicate their necessity for the development and sustainability of the fruiting body and hence to the whole life cycle of fungi.
Subject: Archaea
bacteria
decomposer
fruiting body
mycorrhizal fungi
saprotroph
sporocarp
arkki
bakteeri
hajottajasieni
itiöemä
mykorritsasieni
pintasienijuuri
sieni
sienijuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record