Metsien monimuotoisuuden turvaaminen - keinot ja niiden kohdentaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38342

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY17_2008_Metsien_monimuotoisuuden_turvaaminen.pdf 675.9Kb PDF View/Open
Title: Metsien monimuotoisuuden turvaaminen - keinot ja niiden kohdentaminen
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 17/2008
ISBN: 978-952-11-3104-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38342
Abstract: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO 2008–2016:n valmistelua tukeneen asiantuntijatyöryhmän raportissa tarkastellaan monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä luonnontieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, metsäneuvontaa ja koulutusta, tutkimustarpeita ja toimintaohjelman seurantaa sekä esitetään arvio toimintaohjelman vaikutuksista. Raporttiin on koottu perusteet monimuotoisuuden turvaamistoimenpiteiden kohdentamiselle. Pääpaino on luonnontieteellisissä perusteissa, mutta niiden lisäksi tarkastellaan taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia. Raportissa on tunnistettu erilaisten elinympäristöjen ja elinympäristöjen rakennepiirteiden suojelutarpeet, joihin tulee kiinnittää huomiota, kun kehitetään suojelualueverkon edustavuutta sekä ennallistamista ja luonnonhoitoa suojelualueilla ja talousmetsissä. Seurannalla on suuri merkitys toimenpiteiden kehittämisessä.
Subject: metsät
talousmetsät
suojelu
luonnonsuojelu
luonnon monimuotoisuus
biodiversiteetti
suojelualueet
ohjelmat
toimintaohjelmat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record