KotiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38343

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY43_2008_KotiMIPS.pdf 2.863MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: KotiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen
Tekijä: Kotakorpi, Elli; Lähteenoja, Satu; Lettenmeier, Michael
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 43/2008
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3260-5
Tiivistelmä: Paljonko suomalaiset kotitaloudet kuluttavat luonnonvaroja? Mistä luonnonvarojen kulutus koostuu? Miten kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta voi pienentää? Tämä raportti vastaa muun muassa näihin kysymyksiin. Tutkimuksessa laskettiin 27 suomalaisen kotitalouden luonnonvarojen kulutusta MIPS-menetelmän avulla (material input per service unit). Tutkitut osa-alueet olivat asuminen, liikenne, elintarvikkeet, matkailu, vapaa ajan harrastukset ja kodin tavarat. Tutkimuskotitalouksien luonnonvarojen kulutuksessa oli yli kymmenkertaisia eroja. Merkittävimmät kulutuksen osa-alueet olivat liikenne, matkailu ja asuminen. Raportti esittelee tulosten lisäksi tutkimuksessa käytetyt laskentamenetelmät sekä aineiston MIPS-lukuineen. Raportti kertoo myös osallistuneille kotitalouksille tehtyjen ryhmähaastattelujen tuloksista. Haastatteluaineiston pohjalta muodostettiin kuva kuluttajan toimintatilasta eli kestävämpiin kulutusvalintoihin vaikuttavista sosiaalisista ja rakenteellisista tekijöistä. Tutkimusta voivat hyödyntää kuluttajien lisäksi kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt, julkisen vallan päättäjät, useiden eri alojen tutkijat ja opiskelijat sekä muut materiaalitehokkuudesta kiinnostuneet. Raportin liitteet tarjoavat kattavan koosteen Suomessa lasketuista MIPS-luvuista. Suomen luonnonsuojeluliiton vuosina 2006–2008 toteuttaman FIN-MIPS Kotitalous – kestävän kulutuksen juurruttaminen -tutkimushanke toteutettiin osana ympäristöministeriön Ympäristöklusteri -tutkimusohjelman neljättä ohjelmakautta ”Ekotehokas yhteiskunta”.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38343
Päiväys: 2008
Avainsanat: MIPS
kotitaloudet
ekotehokkuus
luonnonvarat
kulutus
mittarit
asuminen
liikenne
elintarvikkeet
jätteet
tavarat
matkailu
harrastukset
ympäristövaikutukset
kestävä kehitys
kulutustottumukset
kuluttajakäyttäytyminen


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot