KotiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38343

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
SY43_2008_KotiMIPS.pdf 2.863Mb PDF Granska/Öppna
Titel: KotiMIPS – Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen
Author: Kotakorpi, Elli; Lähteenoja, Satu; Lettenmeier, Michael
Tillhör serie: Suomen ympäristö 43/2008
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3260-5
Abstrakt: Paljonko suomalaiset kotitaloudet kuluttavat luonnonvaroja? Mistä luonnonvarojen kulutus koostuu? Miten kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta voi pienentää? Tämä raportti vastaa muun muassa näihin kysymyksiin. Tutkimuksessa laskettiin 27 suomalaisen kotitalouden luonnonvarojen kulutusta MIPS-menetelmän avulla (material input per service unit). Tutkitut osa-alueet olivat asuminen, liikenne, elintarvikkeet, matkailu, vapaa ajan harrastukset ja kodin tavarat. Tutkimuskotitalouksien luonnonvarojen kulutuksessa oli yli kymmenkertaisia eroja. Merkittävimmät kulutuksen osa-alueet olivat liikenne, matkailu ja asuminen. Raportti esittelee tulosten lisäksi tutkimuksessa käytetyt laskentamenetelmät sekä aineiston MIPS-lukuineen. Raportti kertoo myös osallistuneille kotitalouksille tehtyjen ryhmähaastattelujen tuloksista. Haastatteluaineiston pohjalta muodostettiin kuva kuluttajan toimintatilasta eli kestävämpiin kulutusvalintoihin vaikuttavista sosiaalisista ja rakenteellisista tekijöistä. Tutkimusta voivat hyödyntää kuluttajien lisäksi kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt, julkisen vallan päättäjät, useiden eri alojen tutkijat ja opiskelijat sekä muut materiaalitehokkuudesta kiinnostuneet. Raportin liitteet tarjoavat kattavan koosteen Suomessa lasketuista MIPS-luvuista. Suomen luonnonsuojeluliiton vuosina 2006–2008 toteuttaman FIN-MIPS Kotitalous – kestävän kulutuksen juurruttaminen -tutkimushanke toteutettiin osana ympäristöministeriön Ympäristöklusteri -tutkimusohjelman neljättä ohjelmakautta ”Ekotehokas yhteiskunta”.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38343
Datum: 2008
Subject: MIPS
kotitaloudet
ekotehokkuus
luonnonvarat
kulutus
mittarit
asuminen
liikenne
elintarvikkeet
jätteet
tavarat
matkailu
harrastukset
ympäristövaikutukset
kestävä kehitys
kulutustottumukset
kuluttajakäyttäytyminen


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post