Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38345

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY27_2008_Liike ... nkayton_suunnittelussa.pdf 3.900Mb PDF View/Open
Title: Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa
Author: Kalenoja, Hanna; Vihanti, Kaisuliina; Voltti, Ville; Korhonen, Annu; Karasmaa, Nina
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 27/2008
ISBN: 978-952-11-3170-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38345
Abstract: Tähän julkaisuun on koottu tietoja erilaisten maankäytön toimintojen – kuten asumisen, kaupan toimipaikkojen ja työpaikkojen – tuottamasta liikenteestä. Liikennetarvetta koskevia matkatuotostietoja voidaan hyödyntää maankäytön ja liikenteen suunnittelutilanteissa, joissa on tarpeen arvioida ratkaisujen liikenteellisiä vaikutuksia tai vertailla vaihtoehtoisia sijaintikohteita toisiinsa. Liikennetarvetta koskevat tiedot on esitetty kuntaryhmittäin, sillä matkatuotokset ja erityisesti kulkutapajakauma ovat eri alueilla erilaisia. Tiedot on esitetty yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeille, joissa kaupunkimaiset seutukunnat on jaettu jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin joukkoliikennetarjonnan ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella. Erilaisten toimintojen tuottamien matkojen määrä on yleisimmin esitetty kävijöiden määränä kerrosalaa, asukasta tai työntekijää kohti tai vuorokauden kokonaiskävijämääränä.
Subject: liikenne
tieliikenne
kulkutavat
ennusteet
liikennejärjestelmät
liikennesuunnittelu
maankäytön suunnittelu
yhdyskuntarakenne
asuminen
työpaikat
oppilaitokset
vapaa-aika


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record