Etelä-Suomen ruovikkostrategia. Esimerkkeinä Halikonlahti ja Turun kaupungin rannikkoalueet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38347

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY9_2008_sivut_1-44.pdf 3.965Mb PDF View/Open
SY9_2008_sivut_45-72.pdf 2.162Mb PDF View/Open
Title: Etelä-Suomen ruovikkostrategia. Esimerkkeinä Halikonlahti ja Turun kaupungin rannikkoalueet
Author: Ikonen, Iiro; Hagelberg, Eija
Publisher: Lounais-Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 9/2008
ISBN: 978-952-11-3036-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38347
Abstract: Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vetämän Interreg IIIA ”Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa” –projektin tavoitteena oli löytää tasapainostrategia ruovikoiden hyödyntämisen, säilyttämisen ja merenrantaniityiksi peruskunnostamisen välillä pilottialueilla. Etelä-Suomen yleissuunnittelun pilottialueet olivat Halikonlahti (Salon ja Halikon alueella) ja Turun kaupunki. Rannikkoalueidemme ruovikot ovat lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Etelä-Suomen rannikko-alueen noin 30 000 hehtaarista (ei sisävesiä) arviolta 12 500 hehtaaria soveltuisi hyödynnettäväksi bioenergiaksi ja rakennuskäyttöön ja 7500 hehtaaria tulisi peruskunnostaa merenrantaniityiksi. Ruovikoiden hyödyntäminen hyvin suunniteltuna edistää luonnon monimuotoisuutta, vesiensuojelua, ilmansuojelua ja alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tämän tilanteen saavuttaminen on ruovikkostrategian keskeinen päämäärä. Pilottialueilla käytettyä yleissuunnittelumallia tulisi kopioida laajemmin Etelä-Suomen rannikkoalueille samalla käynnistäen ruovikoiden korjuuketjuja. Lisäksi korjuumenetelmiä tulee samanaikaisesti vielä kehittää ja verkostoitumista lisätä. Onnistuneiden korjuuketjujen ja hyödyntämisen tuloksena voitaisiin soveltuvilla korjuuketjualueilla ottaa käyttöön uusi kansallinen rahoituskeino: ruovikon korjuutuki. Arvokkaimpien alueiden hoidon vaikutusten seurantaa tulee kehittää. Julkaisussa on esitetty Etelä-Suomen osalta toimenpideohjelma, joka toteutuessaan voisi vaikuttaa merkittävästi rantojemme ja merenlahtiemme tilaan.
Subject: ruoikot
järviruoko
rannikot
rannikkoalueet
biodiversiteetti
luonnon monimuotoisuus
vesiensuojelu
hyötykäyttö
rakennusaineet
bioenergia
luonnonhoito
strategia
Varsinais-Suomi
Halikonlahti
Turku
Etelä-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record