Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38350

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_12_2008_Erit ... sta_Porissa_Sivut_1-44.pdf 3.085Mb PDF View/Open
SY_12_2008_Erit ... ta_Porissa_Sivut_45-65.pdf 4.678Mb PDF View/Open
Title: Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa
Other contributor: Koskinen, Mirja
Publisher: Lounais-Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 12/2008
ISBN: 978-952-11-3070-0978-952-11-3069-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38350
Abstract: Pori on Suomen merkittävimpiä tulvauhka-alueita, jossa Kokemäenjoki tulviessaan voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset vahingot ja uhattuna on jopa 10 000 – 15 000 ihmistä. Viranomaisten saumattoman toiminnan varmistamiseksi suurtulvatilanteessa on laadittu erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Tiedottaminen on tulvauhka- ja tulvatilanteissa keskeisessä asemassa sekä vahinkojen pienentämisen (teollisuuden ja asukkaiden omatoiminen varautuminen) että väestön turvallisuuden kannalta. Tulvatietoisuuden lisäämiseksi on suunnitelmasta keskusteltu laajasti viranomaisten, kaupungin eri hallintokuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Porissa on tarve jakaa asukkaille täsmällistä tietoa tulvauhasta ja tulviin varautumisesta. Suunnittelutyön aikana on korostunut aloitetun Porin tulvasuojeluhankkeen toteuttamisen sekä tulvatilanteen ennakoinnin ja ennakkotorjunnan merkitys. Pelastustoimitilanteessa viranomaisten mahdollisuudet suojata rakennuksia rajoittuvat merkittävimpiin kohteisiin ja tarvittaessa tulvauhka-alueen väestön evakuointiin. Väliaikaisten siirrettävien tulvasuojarakenteiden käyttö Porissa on hankalaa, koska suojaustarvetta on kilometreittäin. Tällä hetkellä paras tulvasuojelukeino on hätätilanteessa keksittyä vahvistamaan olemassa olevia tulvapenkereitä.
Subject: tulvat
tulvasuojelu
tulvavahingot
riskit
varautuminen
ennakointi
pelastustoiminta
tiedotus
suunnitelmat
Kokemäenjoki
Pori
Lounais-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record