Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/38350

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_12_2008_Erit ... sta_Porissa_Sivut_1-44.pdf 3.085MB PDF Avaa tiedosto
SY_12_2008_Erit ... ta_Porissa_Sivut_45-65.pdf 4.678MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa
Muu tekijä: Koskinen, Mirja
Julkaisija: Lounais-Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2008
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 12/2008
ISBN: 978-952-11-3070-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38350
Tiivistelmä: Pori on Suomen merkittävimpiä tulvauhka-alueita, jossa Kokemäenjoki tulviessaan voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset vahingot ja uhattuna on jopa 10 000 – 15 000 ihmistä. Viranomaisten saumattoman toiminnan varmistamiseksi suurtulvatilanteessa on laadittu erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Tiedottaminen on tulvauhka- ja tulvatilanteissa keskeisessä asemassa sekä vahinkojen pienentämisen (teollisuuden ja asukkaiden omatoiminen varautuminen) että väestön turvallisuuden kannalta. Tulvatietoisuuden lisäämiseksi on suunnitelmasta keskusteltu laajasti viranomaisten, kaupungin eri hallintokuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Porissa on tarve jakaa asukkaille täsmällistä tietoa tulvauhasta ja tulviin varautumisesta. Suunnittelutyön aikana on korostunut aloitetun Porin tulvasuojeluhankkeen toteuttamisen sekä tulvatilanteen ennakoinnin ja ennakkotorjunnan merkitys. Pelastustoimitilanteessa viranomaisten mahdollisuudet suojata rakennuksia rajoittuvat merkittävimpiin kohteisiin ja tarvittaessa tulvauhka-alueen väestön evakuointiin. Väliaikaisten siirrettävien tulvasuojarakenteiden käyttö Porissa on hankalaa, koska suojaustarvetta on kilometreittäin. Tällä hetkellä paras tulvasuojelukeino on hätätilanteessa keksittyä vahvistamaan olemassa olevia tulvapenkereitä.
Avainsanat: tulvat
tulvasuojelu
tulvavahingot
riskit
varautuminen
ennakointi
pelastustoiminta
tiedotus
suunnitelmat
Kokemäenjoki
Pori
Lounais-Suomi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot