Monitavoitearviointi järvikunnostushankkeiden vertailussa. Menetelmän kuvaus ja testaus Mäntsälän ja Uudenmaan järvillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38351

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY30_2008_Monit ... hankkeiden_vertailussa.pdf 722.6Kb PDF View/Open
Title: Monitavoitearviointi järvikunnostushankkeiden vertailussa. Menetelmän kuvaus ja testaus Mäntsälän ja Uudenmaan järvillä
Author: Marttunen, Mika; Sammalkorpi, Ilkka; Hagman, Anne-Marie; Lehtoranta, Virpi; Serenius, Katariina; Harjula, Heli; Vääriskoski, Jarmo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 30/2008
ISBN: 978-952-11-3201-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38351
Abstract: Suomessa on v. 1999 tehdyn kartoituksen perusteella yli 1400 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Monissa alueellisissa ympäristökeskuksissa on kehitetty erilaisia lähestymistapoja kunnostuskohteiden valintaan, koska kunnostusvarojen tehokasta kohdentamista on pidetty tärkeänä. Varojen tehokas kohdentaminen puolestaan edellyttää kunnostuskohteiden valinnassa käytettävien kriteereiden ja kunnostustoimien tuloksellisuuden kehittämistä. Tässä työssä on kehitetty monitavoitteiseen päätösanalyysiin perustuva lähestymistapa, jota voidaan soveltaa alueellisiin ympäristökeskuksiin, kuntiin tai työvoima- ja elinkeinokeskuksiin tulevien kunnostusaloitteiden arvioinnissa sekä hankkeiden priorisoinnissa. Tavoitteena on ollut luoda valtakunnallisesti yhtenäiset käytännöt aloitteiden arviointiin ja kohteiden vertailuun. Julkaisussa kuvataan järvien kunnostustarpeen arviointiin kehitetyt kriteerit ja priorisoinnissa sovellettava menettelytapa. Lisäksi kuvataan Mäntsälän kunnassa saatuja tuloksia ja kokemuksia sekä menettelytavan soveltamista Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella. Työssä on myös esitetty yhteenveto alueellisissa ympäristökeskuksissa noudatetuista priorisointikäytännöistä. Kokemukset menetelmän soveltamisesta Mäntsälässa ja Uudellamaalla olivat pääosin myönteisiä. Menetelmä auttoi tunnistamaan ja perustelemaan tärkeimmät kohteet. Tulokset olivat yhtenevät asiantuntijoiden ennakkokäsityksen kanssa. Esimerkiksi Uudellamaalla kahdeksan tärkeimmäksi arvioitua hanketta ovat jo tällä hetkellä kunnostuskohteita. Tarkastelussa huomioitavat kriteerit kannattaa ratkaista tapauskohtaisesti tarkastelun tavoitteet ja voimavarat huomioon ottaen. Laajojen järviaineistojen käsittely on työlästä, koska hajallaan olevien tietojen kokoaminen vie aikaa. Menetelmää ja siitä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää valtakunnan tasolla tapahtuvassa kohteiden priorisoinnissa.
Subject: järvet
vesistöt
vesistöjen kunnostus
vesienhoito
päätösanalyysi
tavoitteet
kriteerit
Mäntsälä
Uusimaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record